ESA title
Sammenstød mellem to isbjerge - set af ESA's miljøsatellit Envisat.
Agency

Polarår – nu med rumfart!

03/07/2006 215 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

I 2007-2008 løber videnskabshistoriens fjerde internationale polarår af stablen. Især én ting vil adskille dette fra de tre tidligere polarår: et intensivt samspil mellem forskerne på isen og satellitter

Den europæiske rumfartsorganisation ESA stiller gratis data fra en lang række satellitter til rådighed, når forskere fra 60 lande om kort tid indleder en fælles udforskning af de arktiske områder. 2007-2008 er internationalt polarår, og forberedelserne er i fuld gang.

”Vi udfører dette internationale polarår med en følelse af hastværk, drevet af en fornemmelse af forandring. Et af de resultater vi forventer er, at forskerne vil blive i stand til at afkorte den tid, som det tager at integrere satellitdata og andre data i modeller til forudsigelse af den fremtidige udvikling. Andre holdbare eftervirkninger vil komme fra den unikke videnskabelige bredde af netop dette polarår, hvor samfundsforskere, biologer og naturvidenskabsmænd vil lære sig – i nogle tilfælde for første gang – hvordan de kan kombinere deres tilgange og værktøjer, så man får en mere omfattende forståelse af de arktiske områder”, siger dr. David Carlson, leder af polarårets International Programme Office.

Det første internationale polarår blev afviklet i 1882-83. Siden har der også været polarår i 1932-33 og i 1957-58. På hver deres måde har de tre første polarår sat sig varige spor. For eksempel førte det seneste til oprettelsen af en permanent videnskabelig station på Antarktis, lige som der få år senere blev vedtaget en international konvention, som gjorde hele Antarktis til fælles international ejendom.

Mange ting er forandret i forhold til de tre tidligere polarår, men især én ting springer i øjnene: adgangen til data fra satellitter. For eksempel lykkedes det i 2002 ESA’s miljøsatellit Envisat at følge sammenbruddet af isfladen Larsen B ved Antarktis. Optagelserne forbløffede forskerne, især fordi den enorme isflade brækkede fra hinanden overraskende hurtigt.

ESA stiller data gratis til rådighed for en række udvalgte projekter i både Arktis og Antarktis under polaråret. Det drejer sig om data fra miljøsatellitterne Envisat, ERS1 og ERS2, desuden om data fra GOCE og SMOS (endnu ikke opsendte), samt den japanske ALOS og den franske Spot-4 (ALOS og Spot-4 er missioner, hvor ESA er partner for de to lande).

Forskere, som ønsker at få satellitdata i forbindelse med polaråret, er velkomne til at indsende deres ansøgninger nu. Deadline er 15. september 2006.

Related Links