Europa er nu "med" inden for sol-celler takket være en samordnet indsats
Agency

Rumforskning harmoniseres

30/06/2003 210 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Tyve områder inden for europæisk udvikling af teknologi til anvendelse i rummet samordnes. Formålet er at undgå overlap mellem ESAs, EUs og landenes aktiviteter

Den europæiske rumfartsorganisation ESA, delegationer fra de 16 medlemslande samt EU-Kommissionen har strikket en fælles "master plan" for teknologi til brug i rummet sammen.

Inden for tyve teknologiske områder viser planen, hvordan man kan bringe bedre sammenhæng i de aktiviteter, som henholdsvis ESA, EU og de enkelte lande støtter.

Et godt eksempel er udviklingen af solceller til brug i rummet. Tidligere var det kun i USA, der blev udviklet en bestemt type solceller til brug i rummet (multi-junction GaAS celler), men gennem en samordnet europæisk indsats er det nu lykkedes at få gang i en europæisk produktion til en konkurrencedygtig pris. Det havde været svært for et enkelt land eller en enkelt organisation at løfte denne opgave.

Europa har et samlet budget på omkring 400 millioner euro (ca. 3 milliarder kr.) til forskning og udvikling inden for teknologi til brug i rummet. ESA tegner sig for halvdelen af dette budget, mens resten fordeles over landenes budgetter.

"Det er indlysende, at disse investeringer må harmoniseres, så man undgår unødvendigt dobbeltarbejde og samtidig sikrer, at der faktisk foregår en indsats på de strategisk vigtige områder", siger Hans Kappler, leder af ESAs programmer for industrielle anliggender og teknologi.

Den nye master plan er et resultat af en proces, som blev sat i gang i november 2001, da ESAs medlemslande vedtog, at rumfartsorganisationens forskning skulle samordnes tættere med EUs forskning.

Sideløbende med master plan'en har en lang række offentlige høringer i europæiske storbyer og på internettet ført til, at EU Kommissionen har skrevet en såkaldt grønbog om rumforskning. En grønbog er en forløber for en egentlig politik på et område. Til oktober 2003 ventes EU Kommissionen at offentliggøre sin hvidbog om rumforskning. Altså en egentlig rumpolitik for EU.

Man kan læse både grønbogen om europæisk rumforskning og den nye plan for harmonisering af teknologisk forskning med betydning for rummet. Gå ind i artiklen "Revealed: Europe's master plan for space technology" (linket ude til højre) og find der links til videre læsning.

Related Links