ESA title
Agency

Rumradar øger sikkerheden i miner

30/07/2008 252 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

En avanceret radar udviklet til at undersøge undergrunden på andre planeter og på Månen bruges nu til at finde skjulte sprækker og andre svagheder i minegange.

GINGER (Guidance and Into-the-Ground Exploration Radar) er udviklet for den europæiske rumfartsorganisation ESA til seismiske undersøgelser i rummet. Instrumentet vil formentlig i fremtiden blive placeret på en kørende robot på Månen eller Mars, men allerede nu har det tysk-svenske firma RST sat systemet i brug på Jorden. Virksomheden har udviklet to radarer til at finde skjulte sprækker i miners tag og vægge: CRIS (the Crack Identifikation System) og PRIS (The Potash Roof Inspection System).

Udviklingen er sket med hjælp fra ESA's program for overførsel af teknologi (TTPO).

”Både CRIS og PRIS er baseret på GINGER radarteknologien, som vi startede på at udvikle med ESA i 1994. Vi har ændret frekvenserne, så radaren kan bruges til minerne”, forklarer Yvonne Krellmann, der er leder af projektet hos RST.

”Gennem testforsøg med de to radarer i Canada har vi bekræftet, at denne teknik er god til at finde vandrette sprækker i minernes loft; sprækker, der er svære at finde med det blotte øje og som kunne få minen til at styrte sammen.”

En seismisk radar anvender radiobølger til at finde strukturer og objekter i jorden. Den anvendes primært til at studere undergrunden på byggegrunde og arkæologiske områder, hvor radarens frekvens typisk går fra 1 til 100 Mhz. Den fungerer i princippet på samme måde som en radar, der opsporer fly, idet den udsender en impuls af radiobølger og modtager den reflekterede energi.

GINGER bruger to frekvenser til at dække to forskellige funktioner. Først og fremmest fungerer radaren som et ”øje” for den kørende robot, idet den gør overfladen foran robotten synlig gennem en medium billedopløsning. Samtidig trænger radiobølgerne gennem overfladen og udforsker de underliggende jordlag.

Systemet er testet med held i adskillige miner i Ontario, Canada.

Teknologien blev yderligere udviklet og blev til PRIS II, der kan sættes på en jeep eller en kørende robot og bruges til langsomt at køre gennem mineskakter og derved mindske inspektionstiden.

”Efterhånden som teknologien bliver mere robust og brugervenlig oplever vi støt stigende efterspørgsel fra minefirmaer”, fortæller Martin Braun, der er RST's leder og medejer.

Teknologien kan bruges til mange ting. ESA's teknologiske overførelsesprogram kontor (Technology Transfpr Programme Office, TTPO) fik for nyligt mange forespørgsler, hvoraf den mest lovende var fra et tysk-schweizisk inspektionsfirma, der er interesseret i at bruge teknologien til vedligeholdelse af både gader og tunneler. Da Schweiz alene har 1.600 km tunneler, og 500 km mere undervejs, er der er stort marked.

Hovedformålet med ESA’s program for overførsel af teknologi TTPO er at fremme brugen af rumteknologi og rumfartssystemer til brug udenfor rum-området og endvidere vise fordelen af det europæiske rumprogram for de europæiske borgere.

Related Links