ESA title
Rumteknologi kan hjælpe med at finde nye oliekilder.
Agency

Rumteknologi finder olie

03/11/2008 419 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Et britisk firma har udviklet en metode, der kan hjælpe oliebranchen med at finde de bedste steder at bore brønde og planlægge videre udvinding. Metoden bygger på rumteknologi fra ESA.

Med et såkaldt tyngdekrafts-gradiometer kan man måle variationer i Jordens tyngdekraft. Variationerne sladrer om massefylden af undergrunden og giver derfor information om Jordens geologi, hvilket kan hjælpe olie-og gasinsdustrien.

Det britiske firma ARKeX har udviklet et superledende tyngdekrafts-gradiometer. Teknologien blev oprindeligt udviklet som en ud af to alternative kandidater til at måle tyngdekraft på ESA's mission GOCE (Gravity-field and steady state Ocean Circulation Explorer), der bliver sendt op i 2009. ESA endte med at vælge den anden kandidat, et elektrostatisk tyngdekrafts-gradiometer, til GOCE, men nu viser det sig, at det britiske koncept har en fremtid inden for jagten på olie og gas.

Finansieringen af den grundlæggende teknologiske udvikling af det superledende tyngdekrafts-gradiometer startede i 1993. Teknologioverførslen fra en anvendelse i rummet til olie- og gasefterforskning blev støttet fra begyndelsen af Nathan Hill, der er Qi3's administrerende direktør. Qi3 indgår i ESA's netværk af teknologi-formidlere i hele Europa.

Gradiometeret fra ARKeX giver desuden olie- og gasindustrien andre store fordele. Som det er nu, er seismiske undersøgelser den mest anvendte metode til at finde nye gas- eller oliedepoter. Man bruger ofte dynamit til at producere lydbølger. Gradiometeret en mere skånsom metode, og den kan derfor bruges i miljømæssigt sarte områder.

Instrumentet er monteret på et let fly. Der flyves i et på forhånd fastlagt mønster, så hele det ønskede område bliver dækket. Omkostningerne ved sådan en undersøgelse er en tiendedel i forhold til en traditionel seismisk undersøgelse, da man hurtigt kan dække et stort område fra luften.

I juni annoncerede ARKeX, at de har samlet 30 millioner dollars i risikovillig finansiering, og at en del af beløbet vil blive brugt til at fremskynde produktionen af gradiometeret. Da det er udviklet ud fra rumteknologi og derefter ændret til jordbaseret anvendelse, kan gradiometeret opnå en større følsomhed end de nuværende systemer. Denne ekstra følsomhed er opnået ved brug af superledende materiale. Gradiometeret er nedkølet til - 269 º C med flydende helium. Det er en forudsætning for at opnå superledning. Derved er der ingen elektrisk modstand, og man slipper for at have et indvendigt magnetfelt. Dette muliggør en nøjagtig måling af meget små signaler, og producerer derfor et billede med høj opløsning.

Med gradiometeret er der nu mulighed for bredere undersøgelser af overflader med flere detaljer. Efter vellykkede tidlige afprøvninger har ARKeX afgivet ordre på et specialbygget fly med henblik på afprøvning i fuld skala. I fuld drift vil gradiometeret blive en stor fordel for olie- og gasindustrien. Derudover kan der være andre anvendelsesmuligheder som blandt andet forsvarssektoren, miljøovervågning og muligvis også rumforskning.

Related Links