ESA title
Agency

Rumteknologi guider lastbilen

10/08/2009 262 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

I dagens verden er godstransport med lastbil og containere en højautomatisk og optimeret forretning. Men selv med den bedste planlægning er værdifuld plads alligevel ofte ledig. To tyske opfindere har fået en idé til, hvordan man kan anvende satellitterne til at udnytte lastbilernes kapacitet bedre.

I forbindelse med den europæiske konkurrence om satellitnavigation (ESNC) i 2008, som blev støttet af ESA’s Technology Transfer Programme, udlovede det tyske firma T-Systems/DHL en præmie for den bedste idé til, hvordan man kan udnytte transportkapaciteten bedre. De var ude efter en løsning på, hvordan man kunne gennemgå køretøjernes lastkapacitet og automatisk finde frem til uudnyttet kapacitet, som derefter kunne benyttes til forsendelser med korte varsler.

LoVoTrack skal afprøves af DHL
LoVoTrack skal afprøves af DHL

Dr. Mario Neugebauer og Dr. Jürgen Anke fra det tyske firma ‘ubigrate GmbH’ fandt frem til en intelligent løsning på lokaliseringen af tilgængelige lastvoluminer i realtid, og de vandt præmien.

“Ofte kender lastvognsfirmaerne ikke det nøjagtige lastvolumen og den tilgængelige kapacitet i deres lastbiler. De bruger pakkeplaner til optimering af anvendelsen af lastbilerne, men i virkeligheden er det svært at følge de nøjagtige pakkeplaner, og på den måde bliver kapaciteten ofte ikke fuldt udnyttet. Derfor er det vigtigt at kunne spore den tilgængelige kapacitet i realtid, og det er det, vi gør med vores løsning,” forklarede Anke.

Bedre service med hjælp fra satellitterne

Find ledig plads i containere
Find ledig plads i containere

Systemet ‘Load-Volume Tracking’ (LoVoTrack) gør brug af ultrasoniske følere, mobilkommunikation og satellitnavigation til at opnå information om laststatussen for lastbiler og containere.

“Vi monterede følere i loftet af hver lastbilcontainer, der kontinuerligt kan overvåge den tilgængelige, ledige plads. Denne information bliver sammen med de præcise satellitnavigationsdata for, hvor lastbilen befinder sig, sendt via et almindeligt mobilnet til en central server, der følger hele lastbilflåden for det pågældende transportfirma. På den måde er det lettere at allokere nye pakker til biler med ledig volumen,” sagde Neugebauer.

Neugebauer og Anke
Neugebauer og Anke

I praksis kan dette nye system håndtere nye anmodninger om pakketransport meget hurtigere. I stedet for at indsætte afhentnings- og transporttiden i en pakkeplan, der allertidligst dagen efter integreres i en leveringsplan, kan den centrale server identificere den nærmeste lastbil med ledig plads i realtid.

Neugebauer understregede, at “den bedste arbejdsløsning også har den højeste økologiske indvirkning. Når vi reducerer den samlede, ledige plads i en container, øger vi transporteffektiviteten, og dermed er vi i stand til at reducere mængden af forurening pr. transporteret genstand inklusive CO2-udledningen.”

Transportfirmaets lastbiler på et oversigtskort
Transportfirmaets lastbiler på et oversigtskort

Fordelen ved løsningen fra ubigrate, som gjorde, at den vandt den endelige præmie, er, at "den viste en innovativ tilgang til målingen af ledig kapacitet samt en let og robust måde at installere mekanismen på," og løsningen "er let at skalere op og ned og kan derfor anvendes til forskellige trailer- og containersystemer," understregede T-Systems/DHL’s jurymedlem Ralf Nejedl, direktør for Galileoprogrammet hos T-Systems Enterprise Services GmbH.

På ITC-messen i München i 2008 præsenterede ubigrate på området Navigation World en tidlig prototype på løsningen, som sidenhen er blevet udviklet i samarbejde med T-Systems/DHL.

Related Links