Selv når Jorden fylder godt i billedet virker Probas stjernekameraer
Agency

Selvkørende satellit kører videre

23/10/2002 182 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

ESA-mission med danske stjernekameraer forlænges. Kameraerne har vist sig at virke, selv når Jorden kommer ind i billedet.

Satellitten Proba, der er den europæiske rumfartsorganisation ESAs første stort set selvkørende satellit, kunne i går holde sin 1-års dag i rummet. Satellitten har været så stor en succes, at ESA har besluttet at holde den kørende i mindst et år mere.

En beslutning, som modtages med glæde på Danmarks Tekniske Universitet, hvor satellittens stjernekameraer er udviklet. Kameraerne sætter satellitten i stand til på et ethvert tidspunkt at kende sin position og orientering i rummet med hidtil uset nøjagtighed. De er dermed en vigtig forudsætning for at Proba (PROject for On-Board Autonomy) i det daglige kan klare sig uden indgriben fra kontrolcenteret på Jorden.

"ESA har med Proba som de første skabt en satellit, der kan styres ekstremt nøjagtigt kun baseret på stjernekameraernes oplysninger. Det er faktisk ret godt gået", siger John Leif Jørgensen, der har ledet DTUs indsats i projektet.

Probas første år i rummet har også været yderst givtigt set med danske øjne, tilføjer han:

"Under indkøring og test af satellitten har vi fået en excellent aftestning af stjernekameraernes håndtering af Jorden, når den kommer ind i billedet. Det har vist sig, at systemet virker perfekt, selv når Jorden fylder mere end halvdelen af billedfeltet!"

Sagt på en anden måde har det vist sig, at de stjerner, som er synlige i den resterende del af billedfeltet, har været nok til, at stjernekamera-systemet har kunnet give Proba den nøjagtige position og orientering.

Som et kuriosum tilføjer John Leif Jørgensen, at kameraerne faktisk også ser "stjerner", når de kigger ind mod Jordens natside.

"Det er selvfølgelig byer. Disse falske stjerner forstyrrer dog ikke kameraerne".

Related Links