Besætningen for Columbia mindes ved en kirkelig højtidelighed i dag.
Agency

Seneste om rumfærgen Columbia

06/02/2003 246 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

I dag afholdes en mindehøjtidelighed for de afdøde astronauter i National Cathedral i Washington D.C., USA. Repræsentanter for NASAs samarbejdspartnere, herunder ESA, deltager.

Den europæiske rumfartsorganisation ESA repræsenteres af generaldirektør Antonio Rodotà og lederen af det europæiske program for bemandede rumflyvninger Jörg Feustel-Buechl.

 

Seneste om de tekniske undersøgelser

På et pressemøde fremlagde Ron Dittemore, leder af NASAs rumfærgeprogram, en rekonstruktion af de sidste minutters flyvning for rumfærgen Columbia lørdag d. 1. februar:

- Kl. 14:52 (dansk tid): Tre sensorer viser en usædvanlig øgning af temperaturen i venstre vinges hjul-område. På dette tidspunkt nærmer Columbia sig Californiens kyst.

- Kl. 14:53: En fjerde sensor viser nu en forøgelse af temperaturen med 17-22 grader C over en fem minutters periode. Columbia er nu over Californien.

- Kl. 14:55: En femte sensor viser en markant stigning i temperatur.

- Kl. 14:57: Temperatur-sensorerne i venstre vinge falder ud "under skalaen". Det vil sige, at der fra dette tidspunkt ikke længere registreres målinger fra sensorerne på Jorden. Columbia er nu over Arizona.

- Kl. 14:59: Umiddelbart inden kommunikationen med Columbia går tabt, modtages informationer om et træk på overfladen af venstre vinge, der udløser en affyring i 1,5 sekunder af to ud af de fire drejnings-kontrollerende jetmotorer i dette område som et forsøg på at modvirke det opståede træk. Rumfærgen var stadig under kontrol, men ændringerne i kurs-parametrene var unormalt kraftige.

Ron Dittemore oplyste, at der findes yderligere 32 sekunders data-registreringer fra computere på Jorden efter kommunikationen med Columbia gik tabt. Der er brug for mere tid til at vurdere, om disse data kan hjælpe med at kaste lys over årsagerne til ulykken.

Angående et stykke isoleringsmateriale, som faldt af rumfærgens udvendige tank ca. 80 sekunder efter opsendelsen, har billedanalyser nu vist, at stykket var ca. 50 gange 40 gange 15 centimeter stort og vejede ca. 1,2 kilo.

Analyserne var dels baseret på billeder fra denne flyvning, dels fra en tilsvarende episode, som fandt sted ved en flyvning med rumfærgen Atlantis i oktober 2002. Ved denne lejlighed filmede besætningen den ydre tank, da den adskiltes fra fartøjet.

Konklusionen dengang var, at episoden ikke udgjorde nogen sikkerhedsrisiko for hverken besætningen eller fartøjet. Analyserne vil imidlertid blive gentaget med henblik på at fastslå, om det tabte isoleringsmateriale kunne have været en medvirkende årsag til Columbia-ulykken.

Indsamlingen af vragdele fortsætter med særlig fokus på dele, der rummer lagrede data eller lignende.

Samtidig udfører NASA en serie analyser, der skal forsøge af påvise årsagen til problemet. Blandt andet vil man forsøge at simulere den mængde beskadigelse af en vinge, som skal til for at udløse det asymmetriske træk, som blev registreret i rumfærgens sidste minutter. På denne måde vil man analysere, hvor stort et tab af isolationsmateriale der skal til for at føre til, at rumfærgen gradvist falder fra hinanden på den måde, det skete.

 

Status for Den Internationale Rumstation (ISS)

NASA og de øvrige partnere i Den Internationale Rumstation (ISS) har indledt en serie af møder for at vurdere status og planer for rumstationen.

Besætningen fortsætter sit arbejde som normalt. For tiden med at læsse forsyninger af det ubemandede Progress forsynings-fartøj, som dokkede uden problemer ved ISS i forgårs, 4. februar.

Alle partnere i rumstationen bestræber sig på at opretholde en permanent bemanding.

Der udvikles forslag til, hvordan de russiske Sojuz- og Progress-fartøjer bedst kan understøtte rumstationen. I forvejen var der planlagt to Sojuz-flyvninger, begge med deltagelse af ESA-astronauter, i henholdsvis april og oktober. Disse flyvninger indgår nu i de fornyede overvejelser.

 

Seneste om ESAs videnskabelige data fra Columbia

Tre ud af ESAs i alt syv videnskabelige instrumenter ombord på den tabte rumfærge transmitterede deres data til Jorden under flyvningen (læs også artiklerne "Information om rumfærgen Columbia" og "Astronauter deltager i danske forsøg", klik på links ude til højre). Holdene, som stod for driften af instrumenterne og bearbejdningen af resultaterne, var dybt berørte af den tragiske afslutning på flyvningen, men kunne samtidig oplyse, at de modtagne data var af høj kvalitet takket være besætningens ekstraordinære indsats.

Facility for Adsorption and Surface Tension (FAST), som allerede havde været med på en flyvning i oktober 1998, fungerede særdeles godt. Tre eksperimenter blev gennemført for en tysk og to italienske forskningsgrupper.

Instrumentet Com2Plex bestod af tre teknologiske eksperimenter vedrørende nye designs af varmerør. De foreløbige analyser af data fra eksperimenterne tyder på, at evnen til at lede varme er klart forbedret i de nye designs.

For samtlige syv eksperimenter, som blev udført af instrumentet Advanced Respiratory Monitoring System (ARMS), blev der modtaget fortrinlige data på Jorden. Resultaterne bliver nu udnyttet af forskere fra Danmark, Tyskland, Italien og Sverige.

Related Links