ESA title
GOCE satellitten testes.
Agency

Snart bliver kloden mere vandret

27/08/2008 346 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Nedtællingen er begyndt til opsendelsen af ESA-satellit, som skal kortlægge Jordens tyngdeforhold. Variationer i tyngdeforholdene er en af årsagerne til, at havets overflade faktisk har bakker og dale lige som landjorden.

Onsdag den 10. september kl. 16:21 dansk tid vil en løfteraket skyde til vejrs fra Plesetsk i Rusland, hvis forholdene tillader det. Ombord er den europæiske rumfartsorganisation ESA’s satellit GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer), som skal kortlægge Jordens tyngdeforhold.

Undersøgelserne skal give et bedre grundlag for en lang række videnskabelige discipliner, herunder klimaforskning, oceanografi og geofysik, lige som positionering ved hjælp af satellit vil blive mere nøjagtig.

Vi er vante til at betragte havets overflade som vandret, men sådan er virkeligheden ikke. Rent bortset fra bølger og tidevand betyder forskelle i saltholdigheden og variationer i Jordens tyngdefelt, at begrebet vandret er meget relativt. Det skaber problemer, for eksempel når man vil vide, hvor meget vandstanden i oceanerne stiger som følge af klimaændringer.

For at tage et eksempel er den gennemsnitlige vandstand i Skagerrak 40 centimeter lavere end vandstanden i den Botniske Bugt. Andre steder i verden kan der være adskillige meters forskel på den normale vandstand i to områder af havet.

Med andre ord er man nødt til at have styr på, hvad der er den naturlige, gennemsnitlige vandstand på enhver lokalitet, når man interesserer sig for klimabestemte stigninger i vandstanden. Disse stigninger er på få centimeter og kan derfor meget let ”drukne” i de naturlige forskelle.

Tyngdeforholdene har også betydning for de såkaldte koter, som man bruger til at bestemme højdeforskelle eksempelvis ved bygge- og anlægsprojekter. Vi er vant til at angive højder som ”X meter over havets overflade”. Men når man vil kende højden med centimeters nøjagtighed, får man problemer, hvis man ikke kender den normale vandstand i havet.

Af samme grund har alle lande en såkaldt geoide, der er et stort datasæt for referencehøjden i hele landet.

GOCE skal blandt andet skabe en ny global geoide.

For at måle tyngdeforholdene optimalt skal GOCE anbringes i en bane, der er væsentligt tættere på Jordens overflade i forhold til det normale for satellitter, nemlig blot 260 km. I denne højde er der betydelig luftmodstand. Derfor er der valgt et særligt slank og aerodynamisk design til rumfartøjet, som desuden er forsynet med en såkaldt ion-motor.

Related Links