ESA title
Kort over jordens fugtighed ved et hollandsk dige.
Agency

Svage diger spottes med rumteknologi

16/09/2009 228 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Teknologi fra en af ESA’s kommende satellitter er tilpasset, så den kan afsløre svagheder i diger. En god hjælp til en verden, hvor klimaforandringer får vandstanden til at stige.

En af de helt sikre effekter af klodens opvarmning er, at vandstanden i havene vil stige. Derfor er der ekstra god brug for en ny teknologi, som kan afsløre svagheder i diger i tide, inden de udvikler sig til egentlige digebrud.

Senere i år vil den europæiske rumfartsorganisation ESA sende satellitten SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) i kredsløb om Jorden. Satellitten bliver i stand til at måle mikrobølgestråling udsendt fra jordens overflade. De elektriske egenskaber af jord og vand er markant forskellige, så derfor sladrer mikrobølgestrålingen om forholdet mellem jord og vand i jordoverfladen. Med andre ord vil SMOS følge jordbundens fugtighed globalt set. Det har ikke tidligere været muligt.

Sideløbende med konstruktionen af satellitten har den nystartede hollandske virksomhed Miramap i samarbejde med ESA’s program for teknologioverførsel udviklet en variant af instrumentet. Grundlæggende er der tale om den samme teknik, men Miramap’s produkt kan anbringes på et fly, og man får en højere opløsning.

”Vi har tilpasset rum-sensoren til fly-operationer sådan, at opløsningen er forøget fra kilometer til nogle få meter (…) derved er det muligt at følge ændringer i jordens fugtighed meget præcist og opdage lækager,” forklarer Miramaps direktør Roland Haarbrink, som også er opfinder af instrumentet.

Teknologien har allerede været afprøvet med held til at kortlægge svagheder i diger i Holland og Bulgarien.

Related Links