ESA title
Nærbillede (’Close up’) af søjlen ’Interstitiel’ med et mønster, som er kendetegn for værker af kunstneren Jørn Larsen
Agency

Syddansk Universitet (SDU) og forskning relevant for astronomi, kosmologi og rumfart

1733 views 6 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Syddansk Universitet er et multifakultært universitet med afdelinger forskellige steder i landet; primært uden for Københavnsområdet. Antallet af studerende er over 28.000, og antallet af ansatte omfatter 3.600 årsværk (2013-tal).

Forskning relevant for ESA’s område foregår primært på institut for Fysik, Kemi og Farmaci (IFKF) samt Biologisk Institut. Her finder man forskning indenfor kosmologi og astrobiologi, der knytter sig til de helt store spørgsmål indenfor feltet: Hvordan skabtes universet med dets stof, de fysiske love og senere hen livets opståen.

Hovedindgangen til Syddansk Universitet i Odense med den karakteristiske søjle ’Interstitiel’ skabt af kunstneren Jørn Larsen
Hovedindgangen til Syddansk Universitet i Odense med den karakteristiske søjle ’Interstitiel’ skabt af kunstneren Jørn Larsen

Beliggende på IFKF findes CP3, Centre for Cosmology and Particle Physics Phenomenology.
CP3 er et Grundforskningscenter med støtte fra blandt andet EU. Forskningen her er centreret om udnyttelse af resultater fra the Large Hadron Collider (LHC) experimenterne ved  CERN, der vedrører de basale fysiske love i universet.

SDU-forskerne prøver at besvare andre store, universelle spørgsmål, med data fra den europæiske Planck-satellit: Hvad kom før Big Bang? Og hvad var kilden til universets fødsel? 

Light, Darkness and Colors indgår som nøgleelementer i forskningen ved centret CP3-Origins ved Syddansk Universitet
Light, Darkness and Colors indgår som nøgleelementer i forskningen ved centret CP3-Origins ved Syddansk Universitet

På Center for Fundamental Living Technology (FLinT) prøver man at analysere og forstå de skabende kræfter i naturlige og menneskeskabte systemer. Dette foregår primært gennem studiet af selv-organiserende processer. Hovedfokus for centret er, via eksperimentelt arbejde, at kunne samle komponenterne til et system, som kan opretholde minimale livsprocesser.

I 2012 blev eksistensen af Higgs bosonen bekræftet ved analyser af partikelkollisioner ved forskningscentret CERN i Schweiz. Resultaterne herfra analyseres bl.a. på Syddansk Universitet
I 2012 blev eksistensen af Higgs bosonen bekræftet ved analyser af partikelkollisioner ved forskningscentret CERN i Schweiz. Resultaterne herfra analyseres bl.a. på Syddansk Universitet

Samme tema, nemlig studier af de tidlige kemiske og biologiske processer, som indgår i fundamentet for livets opståen, er målet for forskningen på Nordic centre of Earth Evolution (NordCEE): Centret under Det Danske Forskningsråd er grundlagt i 2005. Centret ledes af Professor Don Canfield og er et samarbejde mellem Biologisk Institut, SDU, Afdelingen for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet samt det Svenske Museum for Natur Historie i Stockholm.