ESA title
Der forskes intenst i Jordens magnetfelt
Agency

Tredobbelt syn på magnetfelt

04/10/2001 221 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Aldrig er Jordens magnetfelt undersøgt så intenst. Dansk udstyr med på tre missioner.

Ørsted-satellitten, Danmarks første satellit, har nu fået selskab i rummet af to kolleger, der også har udforskning af Jordens magnetfelt som en del af deres mission.

Både den tyske satellit CHAMP og den argentiske satellit SAC-C rummer instrumenter, som er næsten identiske med Ørsteds. Alle tre satellitter har dansk udviklede instrumentpakker, som sigter på at beskrive Jordens magnetfelt.

Ørsted har nu været i funktion i mere end to et halvt år. Efter en indkøringsperiode har satellitten været i stand til at levere data i mere end to år. Dermed har den til fulde indfriet forventningerne.

Imidlertid har designet taget højde for, at man kunne være så heldig, at Ørsted fortsat var funktionsdygtig ud over den periode, der var nødvendig for at fuldføre opgaverne. Derfor fortsætter satellitten med at levere data, som viser sig at være ekstra værdifulde nu, hvor også to andre satellitter er kommet til inden for det samme forskningsområde.

De samtidige målinger fra de tre satellitter giver forskerne nye muligheder for at adskille det magnetfelt, der skyldes Solen og solvindens virkning fra det hovedmagnetfelt, som stammer fra Jordens kerne.