Jordens tyngdekraft er ikke ensartet. Grafikken illustrerer variationerne.
Agency

Tyngdekraft-mission cirkler videre

09/03/2011 303 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Satellitten GOCE, der kortlægger Jordens tyngdekraft, har netop fuldført sin forud planlagte opgave. Fartøjet er imidlertid i så god stand, at ESA har besluttet at forlænge missionen for at få endnu mere præcise data.

Her kommer to gode nyheder til verdens klima- og havforskere. Den første gode nyhed er, at den europæiske rumfartsorganisation ESA’s mission GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) har gennemført sin planlagte kortlægning af variationerne i Jordens tyngdekraft. Dermed er grundlaget for at beregne de klimaskabte stigninger i vandstanden i verdenshavene og ændringer i oceanernes strømning kraftigt forbedret. Den anden gode nyhed er, at satellitten er i så fin form og har brugt så lidt af sit medbragte brændstof, at ESA har besluttet at forlænge missionen. Dermed kan GOCE gentage hele sit måleprogram, hvilket giver væsentligt større sikkerhed for resultaterne.

GOCE’s hovedopgave var at producere en såkaldt geoide. Hvis man forestiller sig, at Jorden var fuldstændigt dækket af hav, og der ikke forekom hverken tidevand eller havstrømme, ville vandstanden være lig med geoiden. Forskellene i geoidens højde skyldes forskelle i Jordens tyngdefelt. Med andre ord er geoiden en slags grundtilstand, som man kan bruge til at vurdere, hvordan vandstanden i havene udvikler sig.

GOCE blev sendt op i september 2009. Siden er der gennemført to måleperioder hver af seks måneders varighed. Den seneste sluttede 2. marts 2011, hvor missionen dermed nåede op på de planlagte 12 måneders målinger. I de kommende uger vil de mange måledata blive kvalitetstjekket, hvorefter ESA vil stille en model af geoiden til rådighed for det videnskabelige samfund og andre brugere.

En af de meget store udfordringer har været, at målinger af tyngdekraftforholdene kræver, at fartøjet kredser væsentligt tættere på Jordens overflade, end det er normalt for satellitter. I gennemsnit er afstanden mellem GOCE og overfladen blot 254,9 kilometer, mens de fleste satellitter, der observerer Jorden, befinder sig mellem 500 og 800 kilometer ude. Derfor møder GOCE langt større modstand fra Jordens atmosfære, hvilket igen betyder, at fartøjet skal bruge mere motorkraft for at undgå at tabe højde.

Imidlertid har det vist sig, at Solens aktivitet – og dermed mængden af partikler fra Solen, som kunne bremse satellitten – har været lavere end normalt de seneste to år. Det betyder, at GOCE har kunnet spare på sit medbragte brændstof. Da fartøjet samtidig er i fin stand, har ESA besluttet at forlænge missionen til udgangen af 2012.

”Ved næsten at fordoble missionens levetid vil GOCE give endnu bedre data for tyndekraftforholdene og geoiden,” siger Rune Floberghagen, der er ESA’s projektleder for missionen.

Related Links