ESA title
Beijing Olympic Stadium
Agency

Udsigterne for luftkvaliteten for Kina

22/07/2008 234 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Op til starten på de olympiske lege i Beijing er de kinesiske myndigheder fremkommet med en række forholdsregler til forbedring af luftkvaliteten under legene. Der er installeret et nyt værktøj i hovedstaden, der giver kineserne mulighed for at monitorere effektiviteten af disse anstrengelser.

Dårlig luftkvalitet kan blive et stort problem for idrætsfolkene under legene, og den kan skabe hindringer for dem, der skal konkurrere udendørs i udholdenhedssportsgrene, som for eksempel cykling og maratonløb.

Da den primære kilde til luftforurening i Beijing-området er bilernes udstødning, vil der blive indført restriktioner for biltrafikken fra 20. juli for at fjerne 50% af Beijings 3,5 millioner køretøjer fra vejene.

Frem til 20. september må privatbiler kun køre hveranden dag, og biler med kraftig udstødning bliver helt forbudt.

Launch of Air Quality forecasting at EPB
Launch of Air Quality forecasting at EPB

På vegne af ESA har CERC (Cambridge Environmental Research Consultants) installeret et målesystem med høj opløsning til forudsigelse af luftkvaliteten ved Beijing kommunes miljøbeskyttelseskontor (EPB), der giver de kinesiske myndigheder mulighed for at overvåge effekterne på luftkvaliteten på gadeplan efter disse begrænsninger..

“Vi er meget tilfredse med at have fået installeret systemet i Beijing, og vi er sikre på, at de detaljerede luftkvalitetsmålinger, som det giver os, vil vise sig som et værdifuldt værktøj til at forudsige og forstå Beijings luftkvalitet,” sagde David Carruthers fra CERC.

“Systemet er meget fleksibelt og kan justeres lynhurtigt til for eksempel at tage højde for de specielle forholdsregler til reduktion af emissionerne, som iværksættes.”

Takket være dette nye værktøj er der blevet genereret brugbare forudsigelser af luftkvaliteten på gadeplan i Beijing siden den 8. juli – præcis en måned før legenes åbningsceremoni.

Der laves dagligt tredagesudsigter, og de kan ses på hjemmesiden for Beijings luftkvalitet www.beijingairquality.cn. Udsigterne er i form af konturkort i høj opløsning over forureningen, og de forudsiger niveauet af kvælstofdioxid, ozon, partikler og svovldioxid for hvert af Beijings otte distrikter. Brugerne kan vælge at se på kort over hver enkelt forureningskilde for sig eller se et samlet sundhedsindeks med en kombination af alle kilderne.

BeijingAir street-scale air quality forecast for 22 July
BeijingAir street-scale air quality forecast for 22 July

“De endelige forudsigelser anvender en kombination af luftkvalitetsmålinger, overfladedata og modeller. Regionale modeller med anvendelse af Chimere leveres fra det kongelige hollandske meteorologiske institut (KNMI) , og detaljerede lokale modeller udføres af CERC’s model, ADMS-Urban,” forklarede Carruthers.

Li Kunsheng, EPB's vicedirektør, sagde, at han bød installationen af det nye system velkommen, og at han så frem til, at det blev et vigtigt værktøj til forudsigelsen af luftkvaliteten i Beijing med i sammenhæng med effekten af de forskellige forholdsregler til bekæmpelse af luftforureningen, herunder den som er indført med henblik på de olympiske lege.

De avancerede tredagesforudsigelser stilles til rådighed som en del af Dragon-2 programmet, et fælles initiativ fra ESA og det kinesiske videnskabs- og teknologiministerium (MOST), og som er beregnet til at fremme en øget brug af data fra ESA's og Kinas jordobservationssatellit (EO) i selve Kina.

Satellitdata fra SCIAMACHY- og OMI-instrumenterne bliver inkluderet i den regionale model i den nærmeste fremtid for at forbedre emissionsovervågningen.

SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Chartography) er et af de 10 instrumenter om bord på ESA's Envisat satellit.

OMI (Ozone Monitoring Instrument) blev bygget af et hold af europæiske industrivirksomheder og forskere under ledelse af Holland, og det blev leveret som et ekstra instrument til NASA's EOS-AURA mission.

Related Links