ESA title
Agency

Vand var udbredt over hele Mars

21/07/2010 545 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Denmark

Selve nyheden om, at der har flydt vand på Mars, er efterhånden nogle år gammel. Nye analyser af geologiske data viser imidlertid, at vandet har forekommet mange steder på planeten og i forskellige typer af landskaber.

Der har været vand – og dermed måske betingelser for liv – mange steder på Mars. Det viser analyser af nye data fra den europæiske rumfartsorganisation ESA’s fartøj Mars Express og fra NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter.

Fartøjerne havde tidligere påvist geologiske spor, der afslørede, at vand engang havde været til stede, i en lang række kratere i den sydlige halvkugles bjergrige landskab. Tilsvarende fund var imidlertid ikke gjort på den nordlige halvkugle, som domineres af store sletter. Ikke før nu.

Sletterne på den nordlige halvkugle er skabt af lava, der har oversvømmet planetens overflade. Det gør det vanskeligt for forskerne at få et indtryk af det oprindelige landskab. For at overvinde denne forhindring valgte ESA og NASA’s forskere at fokusere på 91 kratere af en betydelig størrelse. Håbet var, at de heftige meteornedslag så at sige har slået hul ned til den oprindelige overflade. Strategien lykkedes. I ni af kraterne lykkedes det med sikkerhed at finde de samme spor som i kraterne på den sydlige halvkugle.

”Vi kan nu sige, at planeten blev påvirket i global skala af flydende vand i en periode for mere end fire milliarder år siden,” siger John Carter, University of Paris, hovedforfatter til den videnskabelige artikel om fundene. Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet Science.

Målingerne er udført med instrumentet OMEGA (Observatoire pour la Mineralogy, l’Eau, les Glaces et l’Activité), som er i stand til at måle hvilke mineraler, der forekommer i planetens overflade, og med et tilsvarende instrument på NASA’s fartøj.

En interessant gruppe af mineraler er de såkaldte phyllosilikater (phyllo betyder ”tyndt lag”). Ler er et eksempel på en phyllosilikat. Disse mineraler opstår, når mineraler fra lava er i langvarig kontakt med vand. Forskerne er sikre på, at disse mineraler er opstået i Mars’ barndom, i den såkaldte Noachianske periode, som sluttede for ca. 3,8 milliarder år siden.

Set i forhold til Mars’ samlede udvikling er det en relativt kort periode, hvor der har været vand til stede, mener Jean-Pierre Bibring, videnskabelig leder for OMEGA-instrumentet:

”Fundene indikerer, at udsættelsen for vand kun varede mellem ti millioner år og nogle hundrede millioner år.”

Når fremtidige missioner landsætter sonder på Mars vil det være oplagt at sætte dem ned på steder, hvor der har været ler i tidligere tider. Her, under disse mudrede forhold, kan der have været opstået liv eller forstadier til liv i planetens barndom, da temperaturen ved overfladen samtidig var højere end i dag.

Related Links