Allkirjad on all, eestlastele avanevad uued võimalused. Eesti Kosmosebüroo juht Madis Võõras (vasakul) ja Euroopa Kosmoseagentuuri Maa uurimise programmide direktor Josef Aschbacher. Foto: ESA
Agency

Eesti allkirjastas Sentineli andmete kasutamise lepingu

13/09/2016 424 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Estonia

Euroopa Kosmoseagentuur ja EAS allkirjastasid lepingu, mis annab Eestile kui ühele kõige värskemale kosmoseagentuuri liikmesriigile otsese juurdepääsu andmetele, mida edastavad Sentineli satelliidid.

Neli orbiidile jõudnud Copernicuse satelliiti – Sentinel-1A, Sentinel-1B, Sentinel-2A ja Sentinel-3A saadavad Maale suurel hulgal kujutisi ja andmeid Copernicuse programmi teenuste jaoks. 

Euroopa Liidu eestvõttel on Copernicuse programm ellu kutsutud selleks, et jälgida keskkonda ning vastata muutuva maailma väljakutsetele. Programmi ühe osapoolena on Euroopa Kosmoseagentuur vastutav “kosmoseosa” eest, mis hõlmab mitte ainult Sentineli satelliite, vaid ka vastuvõtujaamade võrgustikku ning andmetöötluskeskusi, tänu millele muudetakse andmed Copernicuse teenuste jaoks kättesaadavaks. 

Kui Sentineli satelliitide andmed on Copernicuse teenustele, samuti teadlastele ja teistele kasutajatele tasuta kättesaadavad, siis täna allkirjastatud Collaborative Ground Segment Agreement (Maa pinna jälgimist hõlmav koostööleping)  võimaldab  Eestis Sentineli andmete laialdasemat kasutust.

Lepingu allkirjastasid Josef Aschbacher, Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) Maa uurimise programmide direktor, ja Madis Võõras, EASi juures tegutseva Eesti Kosmosebüroo direktor. Leping tagab mitte ainult selle, et Eestil on nüüd otsene juurdepääs satelliidiinfole, vaid ka selle, et ESA kindlustab tehnilise toe, et tagamaks andmete kättesaadavuse ja levitamise. Samuti teeb ESA tarkvara siinsetele osalistele kättesaadavaks andmete töötlemise ja arhiveerimise. 

Josef Aschbacher: “Me oleme elevil, tervitades Eestit lepingu puhul, mis meie koostööd laiendab. See on ka järjekordne oluline samm Copernicuse jaoks. Me ootame põnevusega seda kasu, mida saab tänu sellele võimalusele riik, mis on juba praegu tugev Maa uurimisel nii teaduse, rakenduste loomise kui andmeanalüüsi vallas.”

Madis Võõras lisas: “Tänane päev tähistab Eesti jaoks tähtsat verstaposti. Meil on palju valdkondi, nagu põllumajandus, metsandus ja merendus, kui vaid mõnda mainida, mis saavad sellest koostööst suurt kasu.“

Uue põlvkonna satellit Sentinel-1A on stardiks valmis. Viimased stardieelsed ettevalmistused märtsis 2014 stardipaigas Kourous Prantsuse Guajaanas. Satelliit startis 3. aprillil 2014. Foto: ESA-CNS-Arianespace
Uue põlvkonna satellit Sentinel-1A on stardiks valmis. Viimased stardieelsed ettevalmistused märtsis 2014 stardipaigas Kourous Prantsuse Guajaanas. Satelliit startis 3. aprillil 2014. Foto: ESA-CNS-Arianespace

Eesti ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles EASi teates, et koostöö tulemusena saab riik tagada oma asutustele ja inimestele ligipääsu satelliitandmetele, mis annavad võimalused jälgida Eestis toimuvat ja näiteks loodusõnnetustele kiiremini reageerida. „Me saame oluliselt kiirema ja parema info uputuste, metsatulekahjude, tormikahjude ja muu taolise kohta,“ loetles Oviir. Minister selgitas, et uusi võimalusi tekib ka IT-ettevõtetele, kes saavad arendada uusi rakendusi, millega eelnimetatud loodusõnnetusi avastada ja nii globaalsele hüvangule kaasa aidata.

Lepingus on samas ka sätestatud, et infovoog ESAst ei tule mitte EASi, vaid Maa-ametisse, kus on olemas vajalik nii infotehnoloogiline riistvara kui ka ruumiandmete käsitlemise kompetents. Maa-amet teeb satelliidipildid kõigile soovijatele kättesaadavaks üle interneti. “Selleks, et nii riigi- kui ka erasektor saaks oma töös või pakutavates teenustes kasutada Sentineli pilte, tuleb nende töötlemiseks, hoidmiseks ja levitamiseks rajada keskus koos vajaliku taristuga. Eestis on just Maa-ametil selleks pädevus ja tänu ESAga sõlmitavale lepingule saame luua võimaluse tuua satelliidiandmed meile kõigile kätte,” ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits.

Eesti on 12. riik, mis Sentineli satelliidiandmete kasutamise lepingu allkirjastab.

Loe lähemalt Copernicuse programmist siit.

Täiendavat lugemist (arvestage ainult, et uudised on kirjutatud omas ajas):

http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-3/Estonia_s_first_contract_with_ESA_focuses_on_ocean_health 

http://www.eas.ee/kosmos/et/kosmosebueroo/uudised/artikkel/593-copernicuse-suesteem 

http://www.eas.ee/kosmos/et/kosmosebueroo/uudised/artikkel/273-tartu-observatooriumis-toimus-koolitus-sentinel-1-andmete-kasutamine 

http://www.eas.ee/kosmos/et/kosmosebueroo/uudised/artikkel/256-euroopa-kaugseireprogrammi-copernicus-radarsateliit-sentinel-1a-on-edukalt-orbiidil-kalibreeritud-ja-alanud-on-selle-tavapaerane-toeoeperiood 

http://www.eas.ee/kosmos/et/kosmosebueroo/uudised/artikkel/173-euroopa-kaugseireprogramm-copernicus-on-edukalt-toeoed-alustanud 

Allikas: ESA, EAS