Jan Woerner andmas digiallkirja
Agency

Eesti digilahendused jõuavad Euroopa Kosmoseagentuuri

30/06/2017 389 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Estonia

13. juunil allkirjastasid Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ja Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Jan Wörner 268. nõukogu istungi ühe osana info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alast koostööd puudutava ühiste kavatsuste protokolli. Tegemist on esimese digiallkirjaga, mis Euroopa Kosmoseagentuuris on kunagi antud. 

„Mul on hea meel, et digiallkiri on leidnud tee Euroopa Kosmoseagentuuri,“ ütles minister Urve Palo. „Nii mina kui iga teine eestlane kasutab seda lahendust igapäevaselt, hoides tänu sellele kokku viis tööpäeva aastas.“Ta lisas: „Eestil on rõõm jagada oma e-riigi ja digiteenuste kogemust Euroopa Kosmoseagentuuriga ning panustada Euroopa Kosmos 4.0 kontseptsiooni arendamisse. Järgmine samm on e-riigi lahenduste viimine kosmosesse, ühtlasi oleks see ka Kuuküla arendamise üks osa.“

Jan Wörner lisas: „See on esimene Euroopa Kosmoseagentuuri digiallkiri. Eesti lahendus, mida me kasutame, on Euroopa Liidus tunnustatud ning olen kindel, et me kasutame tulevikus neid lahendusi veelgi rohkem. Ma kasutan seda võimalust viia Euroopa Kosmoseagentuuris sisse digitaalallkirjastamine ning me arendame vastavalt edasi ka meie tööprotsesse. Olen kindel, et see edaspidi lihtsustab ja kiirendab meie digitaalset asjaajamist.“

Urve Palo andmas digiallkirja
Urve Palo andmas digiallkirja

Ühiste kavatsuste protokoll
Allkirjastatud ühiste kavatsuste protokoll näeb ette laialdase koostöö Euroopa Kosmoseagentuuri ja Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vahel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (ICT) vallas, mis puudutab e-riiki, ID-kaarti ja digiallkirja platvormi, samuti digitaalsete andmete edastamist, avaandmeid, küberturvalisust, aga ka teadmiste ja kogemuste vahetamist. Protokoll konstateerib ka Eesti edusamme digitaalühiskonna ja e-riigi arendamisel ning Euroopa Kosmoseagentuuri huvi Eesti kogemust kasutada.

Kuidas see töötab 
Samal ajal kui minister Palo asus allkirja andmise hetkel Eestis, osales Jan Wörner 268. nõukogul ESA peakorteris Pariisis. Urve Palo allkirjastas kõigepealt digitaalselt dokumendi ning saatis dokumendi e-kirjaga Jan Wörnerile. Saanud dokumendi kätte, käivitas Wörner digitaalse allkirjastamise rakenduse oma läptopis, sisestas lugejasse ID-kaardi, lisas oma allkirja PDF-formaadis dokumendile ning saatis selle minister Palole tagasi. Kogu protsess võttis aega umbes minuti. Printimist paberile, ümbrikuga saatmist jt selliseid tegevusi polnud.

Kuidas kokkulepe toimib

Minister Urve Palo lisas, et Eesti hakkab andma nõu, kuidas Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) kui organisatsioon võiks end digitaliseerida ning ESA soovib selleks Eestist värvata vähemalt kaheks aastaks kaks eksperti: e-riigi lahenduste eksperdi ja IT-juristi.
„Eesti on väga rahul, et saab oma kogemust ESA-ga jagada ja panustada nii organisatsiooni arengusse. Loodame, et Eesti IKT lahendused aitavad ESA-l muutuda efektiivsemaks ja tänu sellele jõuavad kosmosetehnoloogia rakendused kiiremini ja laialdasemalt maapealsesse kasutusse,“ lausus Palo.