Eesti allkirjastas liitumislepingu Euroopa Kosmoseagentuuriga
Agency

Eesti ja Euroopa Kosmoseagentuur

1419 views 2 likes
ESA / Space in Member States / Estonia

Eesti liitumisleping Euroopa Kosmoseagentuuriga (European Space Agency, ESA) sõlmiti 4. veebruaril 2015, leppe allkirjastasid kosmoseagentuuri peadirektor Jean-Jacques Dordain ning Eesti väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling.

Eelnevalt, 10. novembril 2009, allkirjastasid Euroopa koostööriigi lepingu Eesti majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning ESA välissuhete direktoraadi direktor Peter Hulsroj. PECS-leping (Plan for European Cooperating State, Euroopa koostööriikide kava) sõlmiti 22. septembril 2010 ESA peakontoris Pariisis, tseremooniast võttis osa ka 19-liikmeline Eesti delegatsioon (esindajad ülikoolidest, uurimisinstituutidest, ettevõtjad kavandatavatest PECS-projektidest). 

Eesti koostöö Euroopa Kosmoseagentuuriga algas 20. juunil 2007, kui Eesti majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning ESA juriidiliste ja välissuhete direktor René Oosterlinck allkirjastasid Tallinnas rahumeelse kosmosealase koostöö kokkuleppe. Eestit esindavaks pooleks määrati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). 

Kosmosealast teadust koordineerib Eestis valdavalt Haridus- ja Teadusministeerium, tööstusvaldkonnaga seotud tegevusi aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Euroopa Kosmoseagentuur