Liisa Oviir. Allikas: Riigikogu.ee
Agency

Eestis tuleb rahvusvaheline kosmose-hackathon ja kosmosekonvererents

30/04/2017 421 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Estonia

Eesti on tänavu Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) eesistujariik ning see toob Eestisse kaks rahvusvahelist sündmust: maikuus rahvusvahelise kosmose-hackathoni ja novembris EISC plenaaristungi. 

22.–23. mail tuleb Tartu Observatooriumis töötuba (hackathon), mis annab liikmesriikide parlamendisaadikutele võimaluse kosmose teemadel kaasa mõelda ning konkreetsetele probleemidele praktiliste tegevuste käigus lahendusi otsida.

6.–7. novembril toimub Tallinnas EISC plenaaristung, kus arutletakse kosmose ja ettevõtlusega seotult erinevatel teemadel nagu seadusandlus, e-ühiskond ning kosmosepoliitika jätkusuutlikkus.

Mõlemal sündmusel käsitletakse põhiteemana ettevõtlust kosmose valdkonnas ning sellega seonduvaid arenguid ja võimalusi. „Kosmosega seotud võimaluste kasutamine ei ole enam valitud riikide pärusmaa. Üha enam näevad ka Eesti ettevõtjad võimalusi, kuidas omavahel kokku viia maailmaruumiga seotud innovatsioon ja ettevõtlus,“ sõnas Eesti EISC eesistumise esinaine Liisa Oviir. „Samuti ei vasta enam muutunud olukorrale 50 aasta tagusest ajast pärinevad kosmose kasutamist reguleerivad ÜRO konventsioonid ja need vajaksid ümbervaatamist,“ lisas ta.

Eesti eesistumise eesmärgiks on tekitada arutelu, kuidas saaks ettevõtlust kosmose valdkonnas paremini, aga samas keskkonda säästes, rakendada. Eesistumise ürituste raames tutvustatakse Eesti ettevõtjate loodud innovaatilisi ilmaruumiga seotud lahendusi, samuti pööratakse tähelepanu probleemidele, mis on seotud puudustega kosmosevaldkonna seadusandluses.

Liisa Oviiri sõnul on konverents oluliseks töövormiks, et arendada kosmosepoliitikaga seotud arutelu Euroopa riikide parlamentide vahel. „Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriigina on eesistumise korraldamine meie jaoks hea võimalus tutvustada Eesti uudseid ja teadmismahukaid maailmaruumiga seotud lahendusi ning ettevõtteid,“ ütles Liisa Oviir.

Euroopa Parlamentidevaheline Kosmosekonverents (European Inteparliamentary Space Conference - EISC) asutati 1999. aastal ning selle täisliikmeks võivad olla Euroopa Liidu ja/või Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriikide rahvusparlamendid, kes on loonud kosmose küsimustega tegelemiseks vastava parlamendiorgani. Hetkel on organisatsioonis 12 täisliiget ning üks assotsieerunud liige.