Kosmoseteemalise avaliku arutelu logo
Agency

Euroopa suur kosmosearutelu 10. septembril: ainulaadne võimalus ka eestimaalastele

01/07/2016 436 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Estonia

Selle aasta 10. septembril osalevad ligikaudu 2000 inimest 22 Euroopa riigist esimeses avalikus arutelus “Kosmos ja Euroopa". Selle päeva jooksul saavad osalejad võimaluse õppida, arutleda ning  oma arvamust avaldada, tuues välja kõigi praeguste ja tulevaste kosmoseprogrammide prioriteedid.

Selline enneolematu ulatusega arutelu – ingl. Citizen’s Debate on Space for Europe - toimub üheaegselt kõigis 22 Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) liikmesriigis. Missions Publiques – ettevõte, kelle ESA on kutsunud üritust korraldama ja arutelu läbi viima – kogub kokku iga liikmesriigi  erinevaist paigust umbes 100 inimest. Arutlejad  valitakse  nõnda, et nad esindaksid sotsioökonoomiliste kriteeriumite järgi võimalikult täpselt  oma riigi elanikkonda. Arutelude tulemusi kõrvutatakse juba 48 tundi pärast debattide toimumist ja need edastatakse ESA-le.

Algatusest rääkides rõhutas ESA peadirektor Jan Wörner, et ta peab oluliseks  ESA muutmist ühiskonna jaoks veelgi avatumaks, samuti peab ta tähtsaks kõigi eurooplastega veelgi tihedama dialoogi pidamist. Ta lisas: “Kosmoselennud, kosmoseteadus, kosmose uurimine, Maa seire, telekommunikatsioon, satelliitnavigatsioon, kosmosetehnoloogia  ja innovatsioon aitavad kõik reageerida ühiskondlikele väljakutsetele ja olla inspiratsiooniallikaks tulevastele põlvkondadele. Euroopa kodanikud saavad aidata meil oma prioriteete paremini hinnata."

Arutelu “Kosmos ja Euroopa" on suur algatus – kunagi varem pole kosmosevaldkonna tulevik võetud arutlusele nii mastaapsel üritusel nii mitmes riigis korraga.

Et saada lisainfot ning debatis osalemiseks kandideerida, mine leheküljele http://citizensdebate.space.

Euroopa Kosmoseagentuurist

Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem Galileo
Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem Galileo

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) on Euroopa kiirtee kosmosesse.

ESA on valitsustevaheline organisatsioon, loodud 1965. aastal, mille eesmärk on kujundada Euroopa kosmosevõimekuse arengut ja kindlustada, et kosmosesse investeerimine toob kasu Euroopa ja maailma kodanikele.

ESA-l on 22 liikmesriiki: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland,  Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari ja Ühendkuningriik, kellest 20 on EL-i liikmesriigid. ESA teeb ametlikult koostööd veel seitsme Euroopa Liidu liikmesriigiga. Kanada võtab osa osadest ESA programmidest koostöölepingu raames.

Koordineerides liikmesriikide rahalisi ja intellektuaalseid ressursse, suudab ESA ette võtta palju ulatuslikumaid programme ja tegevusi, kui suudaks iga liikmesriik üksikult. Eriti ilmneb see ESA koostöös Euroopa Liiduga, et viia ellu Galileo ja Copernicuse programme. Et hoida Euroopat globaalse kosmosetegevuse esirinnas, arendab ESA välja kanderakette, kosmosetehnikat ja maapealseid rajatisi. Organisatsioon arendab välja satelliite ja saadab neid kosmosesse, et viia läbi Maa seiret, panustada navigatsiooni, telekommunikatsiooni ja astronoomiasse; saadab sonde Päiksesüsteemi kaugetesse avarustesse ja teeb koostööd inimeste kosmoseavastamises.

Lisainfo ESA kohta leheküljel www.esa.int

Missions Publiques

Missions Publiquesi kohta Missions Publiques on ettevõte, mis on spetsialiseerunud kodanikuaktiivsusele ja poliitilisele dialoogile. Firmal on selles innovaatilises valdkonnas enam kui 15 aastat kogemust. Meeskonnal on  kohaliku, riikliku, Euroopa ja ülemaailmsel tasandil tegutsemise kogemus. Missions Publiques on teinud koostööd 20 erineva organisatsiooniga, et aidata kosmosearutelu ESA liikmesriikides ellu viia.

Et saada lisainfot, kontakteeru:

Nathalie Meusy,
ESA kosmosearutelu projekti mänedžer 
e-mail: contact@citizensdebate.space

Allikas: ESA