ESA title
Ariane 5
Agency

Mis on Euroopa Kosmoseagentuur?

1657 views 2 likes
ESA / Space in Member States / Estonia

Euroopa Kosmoseagentuur (European Space Agency, ESA) on Euroopa aken kosmosesse. Agentuuri missioon on suunata Euroopa kosmosealase võimekuse arengut ning kindlustada, et investeeringud kosmosesse tooksid jätkuvalt kasu nii Euroopa kui kogu maailma inimestele. ESA on rahvusvaheline organisatsioon, millel on 22 liikmesriiki. Tänu suutlikkusele koordineerida oma liikmete rahalisi ja intellektuaalseid ressursse, saab ESA võtta ette projekte ja tegevusi ulatuses, mida ei suudaks ükski Euroopa riik iseseisvalt.

Mida Euroopa Kosmoseagentuur teeb?

ESA ülesanne on koostada Euroopa kosmoseprogramm ning seejärel see ellu viia. ESA programmide eesmärk on saada rohkem teada Maast, selle lähiümbrusest, meie päikesesüsteemist ja universumist tervikuna. Lisaks arendab ESA satelliidipõhiseid tehnoloogiaid ja teenuseid ning edendab Euroopa vastavaid majandusharusid. Agentuur teeb tihedat koostööd ka kosmoseorganisatsioonidega väljastpoolt Euroopat.

Kes on Euroopa Kosmoseagentuuri liikmed (tähestiku järjekorras)

Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari. Kanada osaleb osades projektides koostöökokkuleppe raames. Bulgaaria, Läti, Leedu, Slovakkia ja Sloveenia kannavad „Euroopa koostööriigi” nimetust. Teised riigid on sõlminud Euroopa Kosmoseagentuuriga lepped.

Kus Euroopa Kosmoseagentuur paikneb?

Euroopa Kosmoseagentuuri peakontor asub Pariisis ning seal võetakse vastu strateegiat ja programme puudutavad otsused. Kosmoseagentuuril on üksused mitmes Euroopa riigis ning igal neist on oma vastutusala: 

  • EAC, Euroopa Astronautide Keskus Saksamaal Kölnis;
  • ESAC, Euroopa Astronoomiakeskus Hispaanias, Villanueva de la Canadas Madriidis.
  • ESOC, Euroopa Kosmoseoperatsioonide Keskus Saksamaal Darmstadtis;
  • ESRIN, Euroopa Kosmoseagentuuri Maa vaatluste keskus Itaalias Rooma lähedal Frascatis;
  • ESTEC, Euroopa Kosmoseuuringute ja -tehnoloogiakeskus Hollandis Noordwijkis;
  • ECSAT, Euroopa Kosmoserakenduste ja -telekommunikatsioonikeskus Suurbritannias Harwellis Oxfordshire'is;
  • Euroopa Kosmoseagentuuri Redu Keskus Belgias Ardennides, mis on ESA maajaamade võrgustiku osa. 

Euroopa Kosmoseagentuuril on koostööasutusi veel Belgias, USA-s ja Venemaal; rakettide stardiseadeldis Prantsuse Guajaanas ja maa-/jälgimisjaamad erinevates maailma osades.

Kui palju inimesi Euroopa Kosmoseagentuuris töötab?

Euroopa Kosmoseagentuuris töötab 2200 inimest kõigist liikmesriikidest, sealhulgas teadlased, insenerid, IT-spetsialistid ja administratiivtöötajad.

Kuidas Euroopa Kosmoseagentuuri rahastatakse?

Kosmoseagentuuri põhitegevust (kosmoseteaduse programmid ja üldeelarvelised tegevused) rahastatakse kõigi liikmesriikide liikmemaksudest, mille suurus sõltub iga riigi rahvuslikust koguproduktist. Lisaks viib Euroopa Kosmoseagentuur läbi mitmeid täiendavaid kosmoseprogramme ning iga liikmesriik otsustab, millistes programmides nad osalevad ja millises mahus neisse panustavad. 

Kui suur on Euroopa Kosmoseagentuuri eelarve?

Euroopa Kosmoseagentuuri eelarve 2015. aastaks on 4,43 miljardit eurot. Kosmoseagentuur töötab n.ö tagasiandmise geograafilisel printsiibil, see tähendab, et igasse liikmesriiki investeeritakse läbi  kosmosetööstuse lepingute ja kosmoseprogrammide mahus, mis on enam-vähem ekvivalentne iga riigi liikmemaksuga. 

Kui palju iga eurooplane Euroopa Kosmoseagentuuri panustab?

Euroopa kosmoseinvesteering ühe elaniku kohta on väga väike. Keskmiselt panustab iga Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriigi kodanik kosmosevaldkonnale kas maksude või kulutuste näol umbes ühe kinopileti jagu raha aastas (Ameerikas näiteks on kulutused kosmose tsiviilkasutusele neli korda suuremad).

Kuidas Euroopa Kosmoseagentuuri juhitakse?

Nõukogu on Euroopa Kosmoseagentuuri juhtorgan, mis töötab välja põhipoliitika, millest lähtudes Euroopa Kosmoseagentuur kosmoseprogramme läbi viib. Igal liikmesriik on nõukogus esindatud ühe häälega, sõltumata riigi suurusest ja rahalisest panusest.

Igapäevaselt juhib Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor, kelle nõukogu valib neljaks aastaks. Igal uurimisvaldkonnal on oma direktoraat, mis on peadirektori otsealluvuses. Praegune Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor on Johann-Dietrich ‘Jan’ Woerner, kes asus sellesse ametisse 1. juulil 2015

Täiendav info:

Communication Department
European Space Agency
8-10 rue Mario Nikis
75738 Paris
Cedex 15
France 

Tel:  + 33 1 5369 7155

Fax: + 33 1 5369 7690