ESA ja EU lipud. Allikas: ESA
Agency

Oluline teetähis: allkirjastati Euroopa ühine kosmosevaldkonna visioon ja eesmärgid

31/10/2016 421 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Estonia

Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Jan Wörner ja  Euroopa Komisjoni volinik Elżbieta Bieńkowska allkirjastasid Euroopa kosmosvaldkonna ühise visiooni ja ühiste eesmärkide ja avalduse 26. oktoobril Brüsselis.

Kahes viimases Kosmosenõukogus kohustasid Euroopa Liit ja Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriigid Euroopa Nõukogu ja Euroopa Kosmoseagentuuri töötama välja ühise visiooni ja eesmärgid Euroopa kosmosevaldkonnas.

Ühine Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri meeskond töötas mitmeid kuid, et panna kirja ühine visioon ja ühised eesmärgid, kuidas need kaks institutsiooni võiksid järgmistel aastatel koostööd teha. Euroopa Nõukogu ja ESA nõukogu kinnitasid need põhimõtted septembris, ja nüüdsest on need peamised põhimõtted tulevaseks koostööks.

Ühine visioon paneb paika selle, et Euroopa jääks ka tulevikus kosmosevaldkonnas maailmatasemel tegijaks, samuti arvestatavaks partneriks rahvusvahelisel areenil. Aastaks 2030 peaks Euroopa peaks olema suuteline täielikult kasu saama oma kosmoselahendustest, et toetada Euroopa väärtusi ja turvalisust, parandada teadmisi ning suurendad jõukust. Iga Euroopa kodanik peab Euroopa kosmosevõimekuse kasvust kasu saama.

Euroopa peamised kosmosevaldkonna seotud eesmärgid on järgmised:

  • Suurendada kosmosevaldkonna  integratsiooni Euroopa ühiskonna ja majandusega, suurendades kosmosetehnoloogiate ja -lahenduste kasutamist, pakkumaks efektiivseid lahendusi suurtele sotsiaalsete väljakutsetele, mis seisavad Euroopa ja maailma ees, tugevdades sünergiat tsiviil- ja julgeolekuga seotud tegevuse vahel sellistes valdkondades nagu navigatsiooni, kommunikatsioon ja seire, sealhulgas piiride seire, maa- ja merepiirkondade turvalisus.
  • Tugevdada globaalselt konkurentsivõimelist Euroopa kosmosesektorit, toetades uuringuid, innovatsiooni ja ettevõtlust, et toetada kasvu ja töökohtade loomist kõigis liikmesriikides, ja haarates suuremat osa globaalsest turust.
  • Tagada Euroopa autonoomia kosmosesse juurdepääsemisel  ja kasutamisel turvalises keskkonnas, ja eriti selleks, et ühendada ja kaitsta selle infrastruktuur, muuhulgas küberohtude vastu.

Ühisalduses kinnitavad mõlemad pooled, et saavutamaks nende eesmärkide täitmine, rõhutavad Euroopa Liit ja Euroopa Kosmoseagentuur oma soovi tugevdada koostööd tulevikus, nagu on ette nähtud ESA/EU  raamkokkuleppes 2004. aastast. ESA direktor Jan Wörner kasutab ühist visiooni ja eesmärke kui olulist juhtpõhimõtet, valmistades ette  peadirektori ettepanekuid ESA liikmesriikide kohtumiseks ministrite tasemel, mis toimub 1.-2. detsembril Luzernis Šveitsis.

 

Allikas: ESA