ESA title
Agency

1001 koulua rekisteröitynyt Eduspace-ohjelmaan

03/06/2004 132 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Yli 1000 koulua on jo rekisteröitynyt Eduspace-ohjelmaan voidakseen osallistua projekteihin ja hyödyntääkseen ohjelmaan sisältyviä resursseja. Vuonna 2001 laadittu sivusto on suunniteltu antamaan Euroopan nuorisolle käsitys siitä, kuinka ESA ja sen kumppanit käyttävät satelliittitietoja. Nykyään sivuilla vierailee kouluja 67 eri maasta.

Sivuston menestys perustuu osittain siihen, että se antaa nuorille konkreettista kokemusta kaukokartoituksesta. Kaukokartoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka Maata havaitaan, mitataan ja kuvataan erilaisilla tutkimuslaitteilla avaruudesta. Sivuilla on tietoa siitä, kuinka erilaisilla tavoilla maapallon pintaa tutkitaan avaruudesta ja kuinka satelliittikuvia voidaan jalostaa moniin käytännön tarkoituksiin, kuten paikallisten maamerkkien tunnistamiseen tai lisätietojen saamiseen vaikeapääsyisistä alueista, kuten Afrikasta. Oppilaat voivat myös auttaa Euroopan Meteosat-kuvien päivittämisessä lähettämällä tutkijoille paikallisia säähavaintoja.

Mitään tästä ei voida luonnollisestikaan saavuttaa ilman opettajien apua, joten sivuston ensimmäinen tehtävä onkin rohkaista heitä käyttämään maapallon havaintotietoja oppitunneillaan. Eduspace sisältää esimerkkejä tavoista käyttää kaukokartoitustietoja ja se tarjoaa lähdeaineistoa kouluissa käytettäväksi, esimerkiksi satelliittitietoja ja -kuvia.

Eduspace-ohjelmasta vastuussa olevat odottavat innolla opettajien mielipiteitä siitä, minkä tyyppistä aineistoa he pitävät kaikkein käyttökelpoisimpana, samoin kuin ideoita siitä, kuinka sivustoa voisi kehittää edelleen. Tämän vuoksi viime huhtikuussa pidettiin Pariisissa opettajien ensimmäinen Eduspace-tapaaminen, Eduspace Council of Teachers.

Tilaisuus tarjosi opettajille tilaisuuden saada näkemyksensä tunnetuiksi ja esittää ehdotuksia Eduspace-ohjelman edistämiseksi omissa maissaan. Eduspace-henkilöstölle tämä oli tilaisuus esitellä niitä uusia ominaisuuksia, jotka pian olisivat käytettävissä. Samoin kuin jo olemassa olevat toiminnot, myös nämä uudet ominaisuudet voidaan ladata netistä kouluihin vapaasti. Uutuuksia Eduspace-sivustolla ovat mm.

  • Erityisesti koulukäyttöön sovelletun LEOworks -kuvankäsittelyohjelmiston versio 2
  • ERS- ja Landsat-satelliittien ottamat kuvat koko Eurooppaa varten
  • Africa from Space – satelliittitietoja Afrikan maista
  • Envisat-moduuli, joka esittelee ESAn ympäristönseurantasatelliitti Envisatin, sen sovellukset ja valittuja sen ottamia kuvia
  • uusia piirtoheitinkalvosarjoja
  • lisää ideoita oppilasprojekteiksi

Kaukokartoitustiedoilla on monia sovelluksia. Sitä käytetään valvottaessa kaikkia ympäristöön liittyviä tekijöitä, kuten maankäyttöä, ilmastomuutosta, valtameriä, merien jäätilanteita, ihmisten aiheuttamia vahinkoja ja luonnollista alkuperää olevia onnettomuuksia, minkä lisäksi satelliittitietoja voidaan hyödyntää myös arkeologisten muinaisjäännösten kartoitukseen, ja uhanalaisten eläinten - kuten gorillojen - seurantaan.

Monipuolisuutensa ansiosta se on käyttökelpoinen tietolähde monissa kouluaineissa, mukaan luettuna opetuskielet, sillä sivuston aineisto on käytettävissä englannin-, ranskan-, saksan-, italian- ja espanjankielisinä versioina - lisäksi tiedot ovat pian luettavissa myös tanskaksi.

ESA on kehittänyt Eduspace-sivuston Eurisy-organisaatiolle, jonka tarkoitus on edistää koulutukseen ja tiedonsaantiin liittyviä toimintoja päämääränään avaruusteknologian ja sen sovellusten edistäminen Euroopassa. Nyt sen omistaa ja sitä käyttää ESA, ja siihen saadaan tärkeätä apua muilta Euroopan avaruus- ja koulutusalan laitoksilta.

Related Links