ESA title
Agency

Avaruusteknologia auttaa parantamaan tilankäyttöä, vähentämään saasteita ja säästämään rahaa

04/08/2009 282 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Rahtikuljetus toteutetaan nykypäivänä pitkälle automatisoidusti ja optimoidusti kuorma-autoja ja kontteja käyttäen. Parhaista suunnittelumenetelmistä huolimatta osa hyödyllisestä kuormatilasta jää usein tyhjäksi. Kaksi saksalaista keksijää on kehittänyt menetelmän, jolla kuorma-autojen hyötytilan käyttöä voidaan parantaa satelliitteja käyttämällä.

Vuoden 2008 Euroopan satelliittinavigointikilpailussa, jota ESAn teknologiansiirto-ohjelma tuki, saksalaiset T-Systems ja DHL lupasivat antaa palkinnon parhaasta kuljetuskapasiteetin hyödyntämistä tehostavasta ideasta. Tavoitteena oli löytää ratkaisu, jonka avulla voitaisiin tutkia automaattisesti ajoneuvojen rahtitila, tunnistaa ja paikantaa sen käyttämättömiksi jääneet osat ja täyttää ne lyhyellä varoitusajalla lähetettävillä toimeksiannoilla.

LoVoTrack DHL:n testattavana
LoVoTrack DHL:n testattavana

Saksalaisen ubigrate GmbH:n tri Mario Neugebauer ja tri Jürgen Anke toivat esiin älykkään ratkaisun käytettävissä olevien kuormatilojen paikantamiseksi reaaliajassa ja voittivat ideallaan kilpailun.

”Hyvin usein huolintayritykset eivät tiedä kuorma-autojensa tilavuuksia eivätkä tyhjiksi jääviä hyötytiloja tarkkaan. Ne soveltavat tiettyjä kuormaussuunnitelmia optimoidakseen kuljetusajoneuvojensa käytön, mutta todellisuudessa tarkkoja kuormaussuunnitelmia on hyvin vaikeata noudattaa, ja tilaa jää usein käyttämättä. Siksi on tärkeätä pystyä jäljittämään vapaaksi jäänyt kuormatila reaaliajassa, ja juuri tähän me olemme kehitelleet sopivan ratkaisun”, selvittää Anke.

Parempia palveluja satelliittien avulla

Tyhjän tilan etsiminen konteista
Tyhjän tilan etsiminen konteista

Kuormatilojen seurantajärjestelmä LoVoTrackissä (Load-Volume Tracking) hyödynnetään ultraääniantureita, matkaviestintää ja satelliittinavigointia kuorma-autojen ja konttien tyhjän kuormatilan selville saamiseksi.

”Olemme asentaneet kunkin rahtikontin kattoon antureita, jotka tarkkailevat jatkuvasti kuormatilan käytettävissä olevaa tilavuutta. Tämä tieto välittyy yhdessä ajoneuvon sijaintipaikkatiedon kanssa tavallisen matkapuhelinverkon välityksellä keskuspalvelimeen, jolla hallitaan kuljetusyhtiön koko ajoneuvokantaa. Näin on helppo osoittaa uudet paketit käytettävissä olevaan tyhjään kuormatilaan”, kuvailee Neugebauer.

Neugebauer ja Anke
Neugebauer ja Anke

Käytännössä järjestelmällä pystytään käsittelemään uusia kuljetustoimeksiantoja aiempaa nopeammin. Sen sijaan, että nouto- ja kuljetusajat kirjattaisiin kuormaussuunnitelmaan joka sitten pyrittäisiin mukauttamaan toimitusaikatauluun, keskuspalvelin kykenee määrittämään lähimpänä olevan, riittävästi vapaata kuormatilaa sisältävän ajoneuvon reaaliajassa.

Neugebauer korostaa, että: ”Paras käyttöratkaisu on myös paras ratkaisu ekologiselta kannalta katsottuna. Pienentämällä kontin sisällä olevaa tyhjää tilaa lisäämme kuljetusjärjestelmän yleistä tehokkuutta ja vähennämme siten saasteiden − myös hiilidioksidipäästöjen − määrää kuljetettua pakettia kohden.”

Kuljetusyrityksen  kuorma-autot yleiskaaviossa
Kuljetusyrityksen kuorma-autot yleiskaaviossa

Ubigraten ratkaisun etuina, jotka toivat sille myös voiton, on, että ”se osoittaa innovatiivista asennetta käytettävissä olevan tilan mittaamiseen ja tarjoaa helpon ja luotettavan tavan asentaa tarvittavat laitteet”. Lisäksi ratkaisu on ”hyvin pitkälle skaalattavissa ja sen takia käyttökelpoinen erilaisissa kuljetusajoneuvoissa ja konttityypeissä”, painottaa T-Systems Enterprise Services GmbH:n Galileo-ohjelman johtaja ja T-Systemsin ja DHL:n tuomariston jäsen Ralf Nejedl.

Münchenin ICT 2008 -messujen navigointimaailma-osastolla ubigrate esitteli ratkaisunsa prototyypin, jota on sittemmin kehitetty yhteistyössä T-Systemsin ja DHL:n kanssa.

Related Links