ESA title
Patrian johdolla kehitettävä Debie on eräs AVALI-teknologiaohjelmassa mukana oleva laite
Agency

Avaruusteknologiasta liiketoimintaa ja arkipäivän hyötyä

01/06/2004 288 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Tekesin AVALI-teknologiaohjelman vuosiseminaarissa viime viikon keskiviikkona esiteltiin erilaisia avaruustekniikan sovelluksia, joilla on mahdollisesti kiinnostavia vaikutuksia arkiseen elämään tai teollisuusyritysten liiketoiminnalle. "Avaruusteknologiasta liiketoimintaa" -ohjelmassa on käynnistetty kahden vuoden aikana 35 hanketta. Niiden kustannukset ovat yhteensä 14 miljoonaa euroa, josta puolet on Tekesin rahoitusta.

Suomessa on useita avaruusalalla ja siihen liittyvillä aloilla toimivia yhtiöitä, jotka valmistavat monissa tapauksissa erikoisosaamista vaativia tuotteita, jotka ovat ainutlaatuisia koko maailmassa. Suurin osa suomalaislaitteista on tehty tieteellisiin satelliitteihin ja luotaimiin, mutta suunta on yhä enemmän kohden kaupallisia tietoliikennesatelliitteja.

Oululainen Specim kehittää ja valmistaa mm
Oululainen Specim kehittää ja valmistaa mm

"Ala on tällä hetkellä kovassa muutoksessa", totesi Tekesin avaruusosaston johtaja Esa Panula-Ontto avajaispuheessaan. "Kaupallisten satelliittien kysyntä on elpymässä, Euroopan unioni on tulossa mukaan avaruusinfrastruktuurin tilaajaksi ja alan keskittymisen seurauksena avaruustoiminnan liikemallit muuttuvat kohti useampia alihankkijoita." Suomessa ei ole pääurakoitsijatason avaruusyhtiöitä, mutta useita yrityksiä, jotka toimivat etupäässä eurooppalaisten kokonaisista avaruusalusprojekteista vastaavien suuryritysten alihankkijoina.

Siinä missä alan pääurakoitsijatasolla on tällä hetkellä ylitarjontaa, on pyramidin alemmilla tasoilla tilaa. "Avaruuslaitteita toimittaville alihankkijoille on kysyntää, ja pyramidin alimmalla tasolla, jokapäiväisiä avaruusalan sovelluksia kehittävistä yrityksistä on pulaa - siellä olisi paljon mahdollisuuksia huomattavaankin liiketoimintaan", kannustaa Panula-Ontto.

AVALI-teknologiaohjelmalla Tekes pyrkii saamaan uusia yrityksiä avaruustuotteita tekemään ja kehittämään sen sovelluksia. Vuosikokouksessa esiteltiin mm. kaupunkialueiden kolmiulotteista mallintamista laserkeilauksen avulla, kaupallisesti menestyksekkäiksi osoittautuneita oululaisia hyperspektraalikameroita, satelliitteihin kehitettäviä hiukkas- ja röntgenlaitteita, satelliittikuvien käyttöä nopeassa ja luotettavassa öljyhavainnointijärjestelmässä sekä uudenlaisten, satelliitteihin kehitettyjen galliumarsenidi-ilmaisimien soveltamista maanpäälisessä röntgenkuvauksessa.

Mobiilipaikannukseen potkua AVALIsta

Tulevaisuudessa paikannuslaitteet ovat olennainen osa matkapuhelinta
Tulevaisuudessa paikannuslaitteet ovat olennainen osa matkapuhelinta

Tampereen teknillisen yliopiston koordinoima AVALI -ohjelman hanke kehittää uudenlaisia satelliittipaikannuslaitteita. Mobiilipaikannusta varten kehitettävällä uudella tekniikalla hätänumeroon soittanut henkilö voidaan paikantaa nopeasti. Paikannus on myös tarkempaa, sillä paikannuslaite saa tietoja useista satelliiteista. Työn alla olevat uudet tekniikat auttavat aikanaan suomalaisia hyödyntämään myös eurooppalaista Galileo-satelliittipaikannusta.

Satelliitteihin perustuva GPS-paikannus on jo nyt varsin yleisessä käytössä. Käytettävissä olevat satelliitit lisääntyvät merkittävästi, kun Galileo ja modernisoitu GPS:n paikannusjärjestelmä tulevat käyttöön. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan vuonna 2008 on käytettävissä yhteensä lähes 60 satelliittia. Monien signaalien lähettämän tiedon vastaanottaminen vaatii uusia tekniikoita ja menetelmiä.

AVALI on Tekesin teknologiaohjelma
AVALI on Tekesin teknologiaohjelma

Uuden tekniikan myötä satelliitteihin perustuvan paikannuksen tarkkuus paranee myös sisätiloissa ja kaupungeissa, joissa rakennukset ovat monesti olleet paikannusterminaalin ja käytettävän satelliitin välissä. Tarkkuutta parantaa myös uusien satelliittien käyttämä signaalirakenne.

"Mobiiliterminaaleihin liitetyille, paikkatietoon perustuville palveluille on aika suuria odotuksia. Hätäpuhelut ovat tietenkin yksi tärkeä sovellus. Myös yksityishenkilöiden käyttöön tarkoitetut kulkuohjeet ovat yleistymässä", sanoo hankkeen vastuullinen johtaja, professori Markku Renfors Tampereen teknilliseltä yliopistolta.

Mobiilipaikannuksen tekniikoiden kehittäminen on merkittävä tekijä, kun Galileo-järjestelmän kaupallisia hyötyjä arvioidaan. Kaupallisille satelliitti- ja paikannusmarkkinoille pääseminen onkin yksi AVALI-ohjelman tavoitteista.

"Pyrimme löytämään AVALI-ohjelman avulla avaruusteknologiasta liiketoimintamahdollisuuksia. Ohjelman hankkeissa kehitetään muun muassa kaukokartoitussovelluksia ja - laitteita, tuotteita kaupallisiin satelliitteihin ja paikannussovelluksia. Lisäksi hankkeissa tutkitaan mahdollisuuksia käyttää avaruusteknologiaa uusiin käyttötarkoituksiin", sanoo ohjelmaa koordinoiva teknologia-asiantuntija Heikki Hannula Tekesistä.

Muita vuosiseminaarissa esiteltyjä AVALI-projekteja

Laserkeilauksen laatu erityisesti kaupunkialueilla Laserkeilaus on myös avainteknologia virtuaalitodellisuuden ja kolmiulotteisten kaupunkimallien tuottamiseen. Loppukäyttäjä tarvitsee tietoa laserkeilauksen laadusta tehdessään päätöstä aineistojen hankinnasta. Projektissa tutkitaan laserkeilauksen laadun osatekijöitä, selvitellään kaupunkimallien tarkkuutta laserkeilauksella tuotettuna sekä implementoidaan näihin liittyviä parannuksia Terrascan-ohjelmistoon, joka on markkinajohtaja maailmassa. Geodeettinen laitos, kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osasto

Mobiilipaikannuksen uudet tekniikat Projektissa tutkitaan ja kehitetään erilaisia toisiaan täydentäviä teknologioita, joiden avulla pystytään paikantamaan mobiili päätelaite. Projektin yhtenä päätavoitteena on, että yrityksillä on valmius hyödyntää Galileo-satelliitin mahdollisuudet heti sen ollessa toimintakunnossa. Tampereen teknillinen yliopisto, digitaalisen median instituutti

Mikroaaltotekniikkaa kaupalliseen TerraSAR-satelliittiin Projektissa kehitetään mikroaaltotekniikkaa saksalaiseen kaupalliseen TerraSAR-X -satelliittiin. Kehitettävä järjestelmä huolehtii SAR-tutkan lähetyssignaalin jakamisesta antennipaneeleille sekä antennipaneeleilla vastaanotetun kaikusignaalin yhdistämisestä. Projekti toimii päänavauksena alijärjestelmien toimittamiseksi kaupallisiin satelliitteihin. Ylinen Electronics Oy

Hyperspektraalikuvauksen teknologia Projektissa kehitetään teknologiaa hyperspektraalikameroihin, jotka ovat helposti asennettavissa pienkoneisiin, ja joiden hinta mahdollistaa kaupallisen toiminnan pienillekin kaukokartoitusyrityksille. Uusi teknologia lisää myös kuvausnopeutta ja parantaa datan laatua, ja samalla lyhenee kokonaisläpimenoaika kuvauksesta sovellukseen. Ensimmäiset kehitystyöhön perustuvat uudet hyperspektraalikamerat ovat saaneet markkinoilla hyvän vastaanoton. SPECIM, Spectral Imaging Ltd.

Uuden hiukkas- ja röntgenlaitteen kehittäminen avaruuslaitteisiin Projektissa selvitetään hiukkas- ja röntgenlaitteiden markkinatilanne sekä määritellään mahdollisen instrumentin alustavat spesifikaatiot. Tärkeällä sijalla markkinaselvityksessä ovat mittaustiedon mahdolliset käyttäjäsovellukset, kuten esimerkiksi avaruussää. Patria Advanced Solutions Oy

Nopean ja luotettavan öljyhavainnointijärjestelmä kaupallinen kehittäminen Projektissa kehitetään satelliittikuvien tulkintaan perustuva havainnointijärjestelmä, jonka avulla rutiininomaisesti käsitellään satelliittihavaintojen sisältöä ja huolehditaan tarvittaessa vastuuhenkilöiden hälyttämisestä. Centroid Oy

Uuden galliumarsenidi-ilmaisimen kehittäminen ja soveltaminen maanpäällisessä röntgenkuvauksessa Hankkeessa Metorex kehittää ja valmistaa huippupuhtaasta galliumarsenidista detektoreita, jotka yhdistetään lukupiireihin. VTT tutkii ja kehittää tarvittavan liitostekniikan. Metorex International Oy, VTT Tietotekniikka