ESA title
Agency

EGNOSin ohjaamana halki Afrikan

17/05/2005 180 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Ensi viikolla Euroopan avaruusjärjestön ESAn tavoitteena on lentää Afrikan halki Senegalista Keniaan satelliittinavigointia hyväksi käyttäen. Tarkoituksena on demonstroida menetelmiä, joiden avulla voidaan parantaa alueen lentoliikenteen turvallisuutta.

ESA on jo aiemmin osoittanut, että EGNOSia (European Geostationary Navigation Overlay Service) käyttämällä voidaan parantaa laskeutumisturvallisuutta Afrikassa. Monta koekampanjaa onkin jo tehty - niistä merkittävin Senegalissa vuoden 2003 helmikuussa.

Satelliittinavigointijärjestelmä mahdollistaa pystysuuntaisen paikannuksen kiitoradalla ilman, että lentokentällä on minkäänlaista infrastruktuuria. Järjestelmän avulla voidaan lisäksi parantaa lentoturvallisuutta sellaisilla lentokentillä, joita ei ole vara varustaa perinteisillä laskeutumisjärjestelmillä. Tällainen pystysuuntainen paikannus ja paikannuksen tarkkuuden takaaminen ei ole mahdollista pelkän GPS-järjestelmän avulla.

EGNOS on ESAn, Euroopan komission ja Euroopan lentoturvallisuusjärjestön Eurocontrolin yhteinen hanke. Alcatel Spacen johtaman teollisuuskonsortion kehittämä EGNOS koostuu noin neljästäkymmenestä ympäri Eurooppaa sijoitetusta elementistä, jotka keräävät, korjaavat ja parantavat amerikkalaisen GPS-järjestelmän tietoja. Muokattuaan signaalit EGNOS-järjestelmä lähettää ne geostationaaristen satelliittien välityksellä käyttäjien vastaanottimiin. EGNOSin paikannustarkkuus on alle kaksi metriä, kun taas GPS-järjestelmällä se on 15 - 20 metriä. Lisäksi EGNOS takaa signaalin laadun, toisin kuin Yhdysvaltain armeijan käyttöön kehitetty GPS.

Lentoja varten suunnitellussa ASECNAn (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar) ATR 42 -lentokoneessa on EGNOS-signaalien vastaanottolaitteisto. Konetta ohjataan EGNOSin avulla sen lentoreitillä yli Afrikan mantereen.

Tämän lisäksi koneen lentäjä käyttää laskeutumisessa EGNOSiin kuuluvan ISA-järjestelmän (Interregional Satellite Based Augmentation System) signaaleja, jotka ovat käytettävissä Afrikan ja Intian valtameren alueella. Kone nousee ilmaan Dakarista toukokuun 16. päivänä, tekee välilaskun Tšadin N'djamenaan ja jatkaa sieltä päämääräänsä, Kenian pääkaupunkiin Nairobiin. Lisää koelentoja tehdään myöhemmin Nairobin lentokentältä käsin.

Vuonna 2002 käynnistyneen hankkeen aikana on asennettu kymmenen referenssiasemaa moniin Afrikan maihin: Tšadiin, Kameruniin, Keski-Afrikan tasavaltaan, Kongoon, Etiopiaan, Keniaan, Sambiaan, Namibiaan ja Etelä-Afrikkaan. Kukin näistä asemista on yhteydessä Hönefossissa Norjassa sijaitsevaan EGNOSin pääkeskukseen.

Demonstraatiot Afrikassa tehdään ProDDAGE-ohjelman (Programme for Development and Demonstration of Applications for Galileo and EGNOS) puitteissa, yhteistyössä ESAn ja Euroopan komission GJU-hankkeen (Galileo Joint Undertaking) kanssa.

EGNOSin valmiustarkastusta tehdään parasta aikaa ja järjestelmä julistetaan vähitellen toimintakelpoiseksi vuoden 2006 alkuun mennessä. Lentosuunnistus- ja turvallisuuspalveluiden sertifioinnin puolestaan odotetaan valmistuvan vuoteen 2007 mennessä.

Related Links

Related Links