ESA title
Alphasat signature ceremony
Agency

ESA ja Inmarsat allekirjoittavat innovatiivisen AlphaSat-satelliittisopimuksen

26/11/2007 257 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

ESA PR 34-2007. ESA ja Inmarsat Global Ltd. ovat ilmoittaneet allekirjoittavansa AlphaSat-satelliittia koskevan sopimuksen perjantaina 23. marraskuuta Pariisissa. AlphaSat on yksi maailman suurimmista tietoliikennesatelliiteista.

AlphaSat-ohjelma on mittava yhteistyöhanke julkisen ja yksityisen sektorin välillä. AlphaSatin myötä Inmarsatista tulee AlphaBusin ensimmäinen kaupallinen asiakas. AlphaBus on uusi, eurooppalainen suurien tietoliikennesatelliitien perusrakenne, joka voidaan käyttää erilaisten tietoliikennesatelliittien alustana. Astrium ja Thales Alenia Space ovat kehittäneet sitä yhteistyössä ESA:n ja Ranskan kansallisen avaruustutkimuskeskuksen CNES:n kanssa tavoitteenaan koordinoida Euroopan tarjontaa suurempien tietoliikennesatelliittien, uuden laajakaistan sekä televisio- ja radiolähetys- ja mobiiliviestintäpalveluiden kasvaneeseen kysyntään.

AlphaBus AlphaSat -ohjelman kustannukset ovat 440 miljoonaa euroa. Sen maksaminen jakautuu 16 ESA:n jäsenmaan kesken. Kehitysaikataulun mukaisesti AlphaSatin on määrä olla valmis laukaistavaksi vuonna 2012.

AlphaSat-satelliitin sijainti päiväntasaajan päällä olevalla geostationaariradalla tulee olemaan 25 astetta itään, jolloin se lisää peittoaluetta Afrikassa, Euroopassa, Lähi-Idässä ja osassa Aasiaa ja täydentää nykyistä Inmarsat-satelliittiverkkoa tarjoten myös mahdollisuuksia uusille kehittyneille palveluille.

Astrium Satellites vastaa satelliitin teollisesta kehittämisestä. Tämä sisältää myös L-kaistan käyttöönoton, joka lisää edelleen Inmarsatin jo tarjoamia erittäin menestyneitä maailmanlaajuisen alueverkon laajakaistapalveluja (Broadband Global Area Network, BGAN). Olennainen osa uudenlaisen tämän uudenlaisen tietoliikennesatelliitin systeemien toiminnassa on Astrium Satellitesin Iso-Britanniassa kehittämä integroitu prosessori, jonka avulla satelliitti pystyy hyödyntämään paremmin koko peittoalueensa ja määrittämään sille joustavammin lähetystehoa.

Alphasat 'Geomobile' configuration
Alphasat 'Geomobile' configuration

Koska satelliitti pystyy käyttämään hyväkseen tehokkaammin koko radioaaltoaluetta ja sen laitteistojen toiminnat ovat helposti muokattavissa, tarjoaa AlphaSat myös luotettavat viestintäyhteydet kriisi- ja katastrofitilanteissa. Tämä tekee mahdolliseksi kaukana asutuskeskuksista sijaitsevien talojen, koulujen ja yritysten väliset yhteydet, haja-asutusalueiden viranomaisyhteydet sekä paremmat ääni- ja datayhteydet varsin monille teollisuudenaloille, kuten tiedotusvälineille merenkululle sekä öljy- ja kaasuteollisuudelle.

Tässä ensimmäisessä AlphaBus-satelliittialustan sovelluksessa käytetään hyväksi sen "geomobiilia konfiguraatiota", mikä tarkoittaa sitä, että satelliitin suuntausta voidaan muuttaa kiertoradalla jopa 90 astetta satelliitin kulkusuuntaan nähden. Satelliitilla on myös suuri, 12 metriä halkaisijaltaan oleva, avaruudessa täyteen kokoonsa avattava antenni.

Inmarsatin hyötykuorman lisäksi AlphaSat kuljettaa myös kolmea ESA:n tekniseen tutkimukseen liittyvää hyötykuormaa (Technology Demonstration Payload, TDP): aktiivipikseliteknologiaa käyttävää tähtien seurantalaitetta, geostationaarisesta matalalle Maan kiertoradalle ulottuvaan, suurilla datanopeuksilla tapahtuvaan viestintään tarkoitettua optista laserpäätettä sekä kolmantena Q-V-kaistan siirtokykyä tutkivaa hyötykuormaa, jonka avulla valmistellaan näiden taajuuksien mahdollista kaupallista hyödyntämistä. Neljännestä avaruusympäristöä ja vaikutuksia valvovasta TDP-hyötykuormasta keskustellaan parhaillaan.

Related Links

Related Links