ESA title
DataGrid
Agency

Euroopan avaruusjärjesto ESA auttaa kehittämään seuraavan sukupolven tietoverkkoa

09/03/2001 183 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

World Wide Webin käyttäjäkunnan jatkuvasti kasvaessa alkaa sen tiedonkäsittelykapasiteetti käydä vähiin. Sille on kuitenkin tulossa seuraaja, Grid. Grid muodostuu huippunopealla tietoverkolla toisiinsa liitetyistä supertietokoneista, prosessorifarmeista, kovalevyistä ja suurista.

DataGridin idea sai alkunsa Euroopan kokouksessa Lissabonissa viime vuoden maaliskuussa, kun pohdittiin Euroopan tiedeyhteisölle omistetun verkon mahdollisuutta. Projektin ideana on suunnitella ja toteuttaa ympäri Eurooppaa jakautunut tietojärjestelmä, jota yhdistävät suurinopeuksiset tiedonsiirtolinkit.

Joulukuun lopussa EU:n Informaatioteknologiaohjelma myönsi projektille 9,8 miljoonan euron tuen kolmeksi vuodeksi. Sopimus myönnettiin CERN-tutkimuskeskukselle, joka valittiin projektin johtajaksi.

Yksi projektin kuudesta osapuolesta on ESA:n tutkimuskeskus ESRIN Italiassa, missä tullaan kokeilemaan hajautettua infrastruktuuria kaukokartoitussovellusten yhteydessä.

DataGrid projektissa tutkitaan ja kehitetään uutta hajautettua tietojärjestelmää, joka kykenee analysoimaan ja siirtämään nopeasti suuria määriä tietoa. Se perustuu tuleviin Grid-tekniikoihin kuten ’open source’ koodiin, jolla luodaan tämä maailmanlaajuinen tietoverkko - World Wide Grid.

Verkon resurssit tulevat olemaan laajasti käytettävissä uutta ’middleware’ -ohjelmistoa käyttäen. Se on yksi DataGrid projektin innovatiivisista osista. Middlewarea voitaisiin luonnehtia ’liimana’ tietokonesysteemin ja sen sovellusten välillä. Se mahdollistaa resurssien yhteiskäytön aivan uusilla tavoilla. DataGrid projektin yksi pääkohdista onkin juuri saatavan tiedon ja taidon jakaminen kaikille tahoille: teollisuuteen, mahdollisille työkumppaneille ja tutkimusyksiköille.

DataGrid-projekti tulee ympäri maailman antamaan joustavasti tutkijoiden käyttöön ennen äkemättömän määrän tietokoneresursseja ja se tulee avaamaan uuden ajan sähköisessä tutkimusmaailmassa. Se antaa seuraavan sukupolven tieteentekijöiden käyttöön jopa petabitin suuruisia jaettuja tietokantoja. Jos sama määrä tietoa tallennettaisiin Cdille, voitaisiin niistä rakennetaa yli kilometrin korkuinen torni. Tämä mahdollistaa prosessointiaikaa ja tietoa vaativien tieteellisten mallien (esim. fysiikan, biologian ja geofysiikan alueelta) käyttämisen maantieteellisesti hajautetussa verkossa.

Grid-projektilla koordinoidaan jo monissa maissa käynnissä olevia kansallisia Grid-hankkeita. Kansainvälinen yhteinäisyys saavutetaan nk. Advanced Research Network Infrastructure -aloitteen avulla, joka on toinen ECn projekti. Kyseinen projekti tutkii Grid-laskentaa, ja tulee tuottamaan hyvän tietopohjan ja kokemuksen Gridille. Myös Middleware-ohjelmistoa tullaan kehittämään muiden Grid-teknologiaa kehittävien keskusten kanssa. Tällä pyritään tasoittamaan edellisen ja nykyisen tietämyksen ja käytännön eroa Euroopassa ja muualla.

Related Links