ESA title
Testeissä käytetty Galileo IOV-vaiheen insinöörimalli Thales Alenian puhdastilassa Roomassa
Agency

Galileon toteutus etenee testien kautta

20/05/2010 289 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Eurooppalainen satelliittinavigointijärjestelmä Galileo on ottanut jälleen askeleen kohti käyttöönottoaan. Seuraavina avaruuteen lähetettävien satelliittien koekappale on testattu Ranskan Toulousessa ja käy parhaillaan läpi jatkotestejä Roomassa.

Paikannusjärjestelmää rakennetaan vaiheittain. Aluksi vuosina 2006 ja 2008 laukaistiin kaksi yksittäistä GIOVE-koesatelliittia. Parhaillaan valmistellaan seuraavaa vaihetta eli neljää kiertoradalla testattavaa IOV-satelliittia (In-Orbit Verification), jotka on määrä laukaista vuoden 2011 alussa Sojuz-kantoraketilla Ranskan Guayanasta. Neljä on vähimmäismäärä satelliiteille, jotta niillä päästään tarkkaan paikannukseen, tosin ainoastaan rajoitetulla alueella kerrallaan.

Ennen avaruuteen lähetettävien satelliittien valmistumista niiden laitteiden oikea toiminta varmistetaan insinöörimallin avulla. Sen kokoaminen ja toiminnan testaaminen suoritetaan vaihe vaiheelta eri avaruuskeskuksissa.

Ensimmäiset kokeet tehtiin Saksan Oberpfaffenhofenissa sijaitsevassa Galileo-järjestelmän hallintakeskuksessa. Sen jälkeen IOV-satelliittien insinöörimallia testattiin Toulousessa Ranskan avaruusjärjestön CNESin tiloissa lähinnä sen alijärjestelmien suorituskyvyn osalta. Laboratorio-olosuhteissa kokeiltiin eri toimintamoodien eli asennonsäädön ja ratahallinnan vaihtamista. Koekäytössä tutkittiin myös tehonjakelua sekä transpondereiden ja lentotietokoneen toimintaa.

Toulousessa tehtyjen kokeiden jälkeen testisatelliitti siirrettiin toukokuussa Thales Alenian tiloihin Roomassa. Siellä satelliitti koottiin entistä lähemmäksi lopullista kokoonpanoaan ja vuorossa oli lisää satelliitin järjestelmien testausta esimerkiksi koelaitteistolle lähetettävien signaalien ja telemetrian vastaanoton kautta.

Seuraavaksi ollaan siirtymässä alijärjestelmien yhteistoimintakokeisiin sekä sähkömagneettisen häiriökestoisuuden (EMC) varmistamiseen. Siinä tutkitaan simulaation avulla satelliitin sähkömagneettista ympäristöä sen toiminnan kaikissa vaiheissa eli maanpinnalla, laukaisussa ja kiertoradalla. Koesatelliitin täytyy suoriutua ongelmitta sekä sen ulkopuolelta tulevista että laitteiden toisiinsa kohdistamista sähkömagneettisista häiriöistä.

Lentomallitkin ovat jo koottavina

Perusteellisessa testauksessa käytetyn insinöörimallin lisäksi myös avaruuteen lähetettävät lentomallit etenevät. Toukokuun alussa saavutettiin tärkeä virstanpylväs, kun IOV-vaiheen kaikkien neljän satelliitin perustoiminnoista huolehtivat osat tuotiin prototyyppivaiheessaan Thales Alenia Spacen puhdastilaan Roomassa.

Ensimmäinen neljästä satelliitista on suurimmaksi osaksi koottu testejä varten. Myöhemmin siihen liitetään sen hyötykuorma ja tämän jälkeen lentomalli käy läpi laukaisu- ja avaruusympäristöä simuloivien kokeiden sarjan. Loput satelliiteista ovat vielä varhaisemmissa vaiheissa, joissa niiden järjestelmiä vasta yhdistetään toisiinsa.

IOV-satelliiteissa on mukana myös suomalaista tekniikkaa. ”Patria suunnitteli ja valmisti insinöörimallin sekä neljä lentomallia Remote Terminal Unit -laitteesta (RTU) sekä näiden automaattisen testilaitteen”, kertoo Virpi Kuisma Patrian Space-yksiköstä. ”RTU toimii tärkeässä kohdassa satelliittia, sillä se vastaa satelliitin hyötykuorman kunnonvalvonnasta. Projekti on loppusuoralla ja viimeinen lentomallilaite toimitettiin vuosi sitten.”

”Projektin erikoisuutena oli korkealaatuisen teknisen suunnittelun lisäksi sarjavalmistuksen erityisvaatimukset”, arvioi Kuisma. Yleensä avaruuslaitteita valmistetaan vain yksittäiseen satelliittiin tai luotaimeen.

Muista satelliittinavigointijärjestelmän suomalaistoimijoista tärkeimmässä osassa on Space Systems Finland, joka on mukana maa-asemien ohjelmistojen toteutuksessa.

Related Links

Related Links