ESA title
Ensilennoista kiertoradalle: kohti parempaa avaruusyhteistyötä?
Agency

Konferenssi korostaa avaruusturvallisuuden merkitystä

15/05/2007 237 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Tällä viikolla ESA on mukana sponsoroimassa ympäristön, ihmisten ja tekniikan avaruusturvallisuutta käsittelevää kansainvälistä konferenssia. Käsiteltävinä asioina ovat myös näihin liittyvät lainopilliset asiat ja säännökset. ESAn mielenkiinto avaruustoiminnan turvallisuuskohtia kohtaan nousee sitä mukaan kun lennot lähiavaruuteen lisääntyvät ja avaruusturismi sekä kaupalliset avaruuslennot nostavat päätään maailmalla.

Nykypäivän avaruustoimintaa maailmanlaajuisesti voi hyvin verrata viime vuosisadan ensimmäisten vuosikymmenten ilmailuteollisuuteen. Silloin lentokoneet nousivat taivaalle kuljettamaan yhä kasvavia määriä postia, rahtia ja matkustajia. Niillä tehtiin myös hurjia urotekoja, kuten Lindberghin ensimmäinen yksinlento Atlantin yli.

Lindbergh lensi Spirit of St. Louis -koneellaan Atlantin yli
Lindbergh lensi Spirit of St. Louis -koneellaan Atlantin yli

Ilmailun alkuaikoina oli vähän, jos ollenkaan, rajoituksia tai koulutusvaatimuksia lentäjille; lentokoneita rakennettiin hyvin monenlaisilla laadunvarmistuksilla. Koneen noustua ilmaan lentäjät ja matkustajat olivat omillaan ilman teknistä, suunnitelmallista tai lennonjohdollista turvaa.

Nykyään avaruusala kokee vastaavia asioita kuin ilmailuala viime vuosisadalla, vaikka turvallisuuteen kiinnitetään ilmailun pioneeriaikoja enemmän huomiota.

ESAn, kansallisten avaruushallintojen ja kaupallisten toimijoiden tekemien lentojen määrä lisääntyy jatkuvasti. Myös uudet avaruuslentoja suorittavat maat kuten Kiina ja Intia osallistuvat aktiivisesti avaruusprojekteihin ja kehittävät kaupallisia rahti- ja matkustaja-aluksia.

IAASS tähtää maailmanlaajuiseen avaruusyhteistyöhön

Kansainvälinen avaruusturvallisuuden kehittämisliitto (The International Association for the Advancement of Space Safety, IAASS) pitää tällä viikolla toisen vuosittaisen kokoontumisensa Yhdysvalloissa. Liiton tarkoituksena on lisätä kansainvälistä yhteistyötä useilla eri osa-alueilla, kuten miehitettyjen lentojen turvallisuudessa, kansainvälisessä avaruuslainsäädännössä, avaruusromun vähentämisessä sekä avaruusliikenteen ohjauksessa.

Liitto uskoo, että pitkällä tähtäimellä "kaikkien ihmisten turvallisuus avaruustoiminnassa täytyy jakaa kaikkien avaruusvaltioiden vastuulle", kuten Nasan johtaja ensimmäisen kerran lausui vuonna 1989.

"Kaikkia näkökulmia täytyy tarkastella yhteisöllisesti ja emme saa unohtaa yhteisomaisuuden, kuten kaupallisesti arvokkaiden kiertoratojen turvaamista."

Huolimatta näistä tulevaisuuteen suuntautuvista sanoista, miehitettyihin lentoihin liittyvät turvallisuusseikat ja avaruuden resurssien turvaaminen käsitellään vieläkin kansallisilla tasoilla - toisin kuin nykyään arkipäiväisemmällä ilmailualalla, jossa turvallisuusjärjestö International Civil Aviation Organisation (ICAO) on toiminut jo 60 vuotta.

"Mitä enemmän tutkimme tilannetta, sitä selkeämmäksi käy, että miehistöjen ja laukaisujen turvallisuus tai avaruusromun sekä avaruusliikenteen ohjaus täytyy käsitellä yhtenäisesti. Kaikkia näkökulmia täytyy tarkastella yhteisöllisesti, emmekä saa unohtaa yhteisomaisuuden, kuten kaupallisesti arvokkaiden kiertoratojen turvaamista", selostaa Tommaso Sgobba, IAASS:n nykyinen johtaja sekä ESAn laadunvalvonnan ja turvallisuusasioiden toimiston johtaja ESTECissä, Alankomaissa.

Sgobban mukaan avaruus geostationääriradalle ja se mukaanlukien on tärkeä päivittäiselle siviili-, kaupallis- ja sotilastoiminnoille mukaanlukien tulevaisuuden turvallisuudelle tärkeät palvelut. "Vain muutaman vuoden kuluessa useimmat lentoliikennettä ohjaavat järjestelmät perustuvat avaruudesta käsiin tehtäviin navigaatio- ja liikenteenohjausjärjestelmiin. On ensiarvoisen tärkeää, että otamme nyt askeleet kansainvälisessä yhteistyössä avaruusympäristön varjelemiseksi yhteisenä hyödykkeenä", hän kertoo.

IAASS:n konferenssi ehdottaa avaruusalalle kansainvälistä yhteistyöjärjestöä

ESA on mukana rahoittamassa järjestön tällä viikolla pidettävää vuosittaista konferenssia, jonka teemana on "Avaruusturvallisuus globaalilla tasolla".

Konferenssi järjestetään Chicagossa, Yhdysvalloissa, 14.-16. toukokuuta 2007 ja siihen osallistuu alan asiantuntijoita ESAsta, Nasasta ja Japanin, Intian ja Venäjän avaruusjärjestöistä sekä lisäksi teollisuudesta, yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja kansallisista avaruusasiainhallinnoista.

IAASS:n toinen konferenssi: Avaruusturvallisuus globaalilla tasolla
IAASS:n toinen konferenssi: Avaruusturvallisuus globaalilla tasolla

Tämänvuotisessa konferenssissa IAASS julkistaa suunnitelmansa nimeltä 'ICAO avaruustoimintaan?', jossa suositellaan kansainvälisen organisaation perustamista koordinoimaan ja säätelemään siviilitoiminnan avaruusturvallisuutta ICAO:n ilmailualan mallin mukaan.

Tämän lisäksi istuntojen aiheina ovat avaruusmateriaalien turvallisuus, joka on avainasiana pitkäkestoisilla miehitetyillä lennoilla Kuuhun ja Marsiin, sekä turvallisuusasiat kuten palaminen mikrogravitaatiossa, myrkkykaasujen syntyminen pitkäaikaisilla lennoilla sekä biologisten toimintojen avustama korroosio avaruusasumuksissa ja uudentyyppisten materiaalien turvallisuusnäkökohdat avaruusprojekteissa.

ESAn avaruusturvallisuuden nostaminen

Konferenssi korostaa myös turvallisuusasioiden merkitystä ESAn sisällä, sillä järjestön siirtymässä uuteen aikakauteen miehitetyissä avaruuslennoissa. Vuoden 2007 loppuun mennessä ESAn on tarkoitus laukaista Jules Verneksi nimetty ensimmäinen automatisoitu rahtialus (Automated Transfer Vehicle, ATV) huoltamaan Kansainvälistä avaruusasemaa.

Samaan aikaan ISS laajenee eurooppalaisella Columbus-laboratoriomoduulilla. Nämä askeleet kulkevat käsi kädessä ESAn turvallisuusnäkökohtien ja automattisen laitteiden roolien laajentamisen kanssa.

Suunniteltu riippumaton lentoturvallisuuden toimisto ESAn ESTECissä sijaitsevan Teknisen ja laadullisen valvonnan osaston alaisuudessa vahvistavat järjestön turvallisuusasiantuntemusta.

ESAn ESOCissa Saksan Darmstadtissa sijaitseva ns. Avaruusromun toimipiste on pitkään tukenut järjestöjen välistä avaruusromun koordinointikomiteaa (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, IADC) sen toimissa rajoittaa avaruusromun tuottamista ja ylläpitää kiertoratojen käyttökelpoisuutta tulevaisuuden sukupolville.

Hubblen aurinkopaneelin vaurioita
Hubblen aurinkopaneelin vaurioita

Edelleen avaruusjärjestön ISS:n käytön tuotevalvonta- ja turvallisuustoimisto, joka sijaitsee ESTECissä, jatkaa toimiaan kokeellisen välineistön sertifioimisen ja muiden miehitettyjen lentojen standardien määritämiseksi.

Tietoja IAASS:sta

Järjestö perustettiin 2004 Alankomaissa eurooppalaisten ja amerikkalaisten avaruusturvallisuusalan asiantuntijoiden toimesta avaruussukkula Columbian onnettomuutta seuranneiden keskustelujen jälkeen.

IAASS on laillisesti määritelty, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tehtävänä on kehittää yhteistyötä ja tieteellistä edistystä avaruusturvallisuuden kaikilla eri sektoreilla.

Liitto on olemassa auttaakseen muotoilemaan ja viemään eteenpäin kansainvälistä avaruusturvallisuuden kulttuuria (teknistä, järjestöllistä ja sosio-poliittista), jonka avulla avaruustoiminta miehitetyillä lennoilla, aluksissa, kantoraketeissa, avaruusasemilla, Maan ulkopuolisissa asumuksissa, tarvikkeissa ja hyötykuormissa voidaan suorittaa turvallisemmin sivullisia, avaruustoimintahenkilökuntaa ja miehistöjä ajatellen.

Related Links

Related Links