ESA title
MetOp kiertoradallaan
Agency

MetOp-A otettiin virallisesti hyötykäyttöön

21/05/2007 221 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Viime lokakuussa laukaistu uusi eurooppalainen sääsatelliitti MetOp-A on otettu virallisesti arkiseen hyötykäyttöön, kertoo satelliitin operoinnista vastaava EUMETSAT. MetOp-A on ensimmäinen eurooppalainen maapallon napojen kautta kulkevalla radalla oleva sääsatelliitti ja sen merkitys Suomelle on varsin suuri.

MetOp-A lähetti ensimmäiset tietonsa avaruudesta jo kaksi päivää laukaisunsa jälkeen, mutta kaikkien mittalaitteiden käyttöönotto ja niiden tekemien havaintojen varmentaminen sekä kalibrointi on vienyt puolen vuoden ajan. Nyt satelliitin kaikki mittalaitteet toimivat operationaalisessa toiminnassa vaadittavalla tarkkuudella ja luottavuudella, ja siten MetOp-A julistettiin virallisesti käyttöönotetuksi toukokuun 15. päivänä. Satelliitti tuottaa nyt rutiininomaisesti aikaisempaa olennaisesti tarkempia havaintoja lämpötilasta ja ilmankosteudesta, tuulista ja otsonista sekä muista kasvihuonekaasuista, kuten hiilidioksidista, typen oksideista ja metaanista.

MetOp-A tutkii laitteillaan koko ilmakehää öin ja päivin, minkä lisäksi se kerää paljon tietoja Maan ja merien pintakerroksista. Verrattuna normaalisti käytettäviin, päiväntasaajan yläpuolella 36 000 kilometrin korkeudessa oleviin ns. geostationaarisiin sääsatelliitteihin, pystyy napojen kautta matalalla kiertoradalla kulkeva satelliitti tekemään tarkempia havaintoja koko maapallon pinnasta. Tämän vuoksi erityisesti napa-alueiden ympäristöistä saatavat havainnot ovat olennaisesti aikaisempia parempia.

MetOp-A mittaa myös tuulen nopeutta ja suuntaa merien päällä
MetOp-A mittaa myös tuulen nopeutta ja suuntaa merien päällä

Uuden satelliitin avulla sääennusteiden tasoa pystytään parantamaan ja satelliitin tuottamien tietojen avulla numeeristen sääennustemallien käyttökelpoisuus pitenee jopa 10 vuorokauteen.

Sään ennustamisen lisäksi uudet havainnot parantavat myös globaalia ilmaston seurantaa ja auttavat näin tiedemiehiä ymmärtämään monimutkaisia kytkentöjä, jotka vaikuttavat maapallon ilmastoon. Erityisesti otsonista ja muista kaasuista tehdyt havainnot tarjoavat uuden näkökulman maapallon ympäristöongelmiin.

MetOp-A:n laukaisu
MetOp-A:n laukaisu

Viime vuoden lokakuun 19. päivänä avaruuteen laukaistu MetOp-A on ensimmäinen suunnitellusta kolmen satelliitin sarjasta, jotka lähetetään kiertoradalle seuraavien 14 vuoden aikana. Satelliitit muodostavat Euroopan sääsatelliittijärjestön EUMETSATin polaarihavaintoverkon (EUMETSAT Polar System, eli EPS) avaruusosuuden, minkä lisäksi olennaista systeemissä on tietojen lähes reaaliaikaiseen jakamiseen ja käsittelyyn keskittynyt maanpäällinen tietojärjestelmä.

MetOp-A:n operatiivisen havaintotoiminnan alkaminen on myös uusi virstanpylväs USA:n ja Euroopan yhteisessä Joint Polar System - hankkeessa. MetOp-A pystyy tarjoamaan yhdessä Yhdysvaltain meren- ja ilmakehäntutkimushallinnon NOAAan napa-satelliitin kanssa maailmanlaajuista havaintomateriaalia, joka parantaa edelleen ennusteita ja tarjoaa näin apua mm. luonnonkatastrofien ennakoinnissa ja ympäristön seurannassa. Satelliiteissa on samankaltaisia ja identtisiä mittalaitteita, minkä lisäksi satelliittien kiertoratojen sijainnit maapallon pinnan suhteen ja satelliittien sijainnit rajoillaan on koordinoitu niin, että yhdessä polaarisatelliiteilla saadaan maapallon ilmakehää kuvattua mahdollisimman kattavasti.

Suomen Ilmatieteen laitos on ollut EUMETSATin jäsenenä mukana koko EPS-ohjelman ajan ja ollut näin mukana vaikuttamassa satelliitin kehitykseen. Lisäksi Ilmatieteen laitos on ollut mukana MetOp-A:n GOME-2 -instrumentin toteutuksessa. Jatkossa laitos käyttää sen antamaa tietoa ilmakehän otsonin seurantaan ja tutkimukseen.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Jarkko Koskinen, Ilmatieteen laitos
puh. (09) 1929 4174 tai 050 337 2902
sähköposti: jarkko.koskinen@fmi.fi

Ryhmäpäällikkö Pirkko Pylkkö, Ilmatieteen laitos
sähköposti: pirkko.pylkko@fmi.fi

Related Links