Vuonna 2009 tehdyistä havainnoista koostettu GlobCorine-kartta
Agency

Nopea ja kattava karttapalvelu avaruudesta

24/11/2010 507 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Euroopan ympäristötarpeiden huomioiminen vaatii tuoretta tietoa sen alueesta. Osana ESAn GlobCorine-projektia on nyt julkaistu Euroopan alueen kattava maanpeitteen ja -käytön kartta, jonka tieto on kerätty vuonna 2009.

ESAn Envisatin MERIS-dataan aikaväliltä 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2009 perustuva kartta on ensimmäinen lajissaan, sillä se on tuotettu poikkeuksellisen nopeasti. Kartta julkaistiin vain yhdeksän kuukautta sen datan keräysperiodin jälkeen, kun yleensä vastaavan karttamateriaalin tuottaminen sekä käsittely kestää vuosia.

GlobCorine osoittaa, miten automatisoitu palvelu voi tuottaa ja päivittää säännöllisesti ympäristöviranomaisille välttämättömiä karttoja. 300 metrin erotuskyvyn tarjoava kartoitus toimitettiin sen pääkäyttäjälle eli Euroopan ympäristökeskukselle (EEA) lokakuussa.

"Kartan uutuutena on, että voimme vihdoin saada asianmukaista ja ajankohtaista globaalia tietoa maanpeitteestä siten, että se on yhteensopivaa Euroopan Corine-maanpeitedatan kanssa päätöksenteon perustaksi", painottaa EEA:n Integroidun ympäristötietojärjestelmän ohjelmajohtaja Chris Steenmans, joka otti osaa GlobCorinen päätöskokoukseen ESAn ESRIN-keskuksessa Italian Frascatissa viime viikolla.

"Jos halutaan tuoda ympäristö mukaan talouden ja yhteiskunnan kehitykseen, täytyy ympäristötiedon jakelun pysyä samassa vauhdissa talousasiantuntijoiden ja päättäjien kanssa kestävää kehitystä varten."

"Tämä tarkoittaa, ettemme voi jatkaa samalla tavoin kuin olemme tehneet ennen eli käyttää kolmesta viiteen vuotta vanhaa dataa maankäytön muutoksien seurannassa. Sen sijaan meidän täytyy toimittaa ajantasaisia lukuja, jotka auttavat meitä valvomaan ympäristöpalveluidemme kestävyyttä."

EEA:n taloudellisen ympäristötilinpidon erikoisneuvonantaja Jean-Louis Weber kertoo GlobCorinen perustuvan kahteen tarpeeseen: "Euroopan komissio on pyytänyt EEA:ta organisoimaan ympäristön tieto- ja raportointijärjestelmän kattamaan koko Euroopan ja Välimeren alueen. Maanpeite on perustietoa, jota tarvitaan monimutkaisempien prosessien ymmärtämiseen."

"EEA on mukana myös 'vihreässä tilinpidossa' Yhdistyneiden Kansakuntien alaisessa hankkeessa, jossa teemme yhteistyötä Maailmanpankin kanssa ekosysteemien arvioinnin metodiikassa. Äskettäin Maailmanpankki teki aloitteen luonnon arvon kartoittamiseksi maailmanlaajuisesti."

"Ennen kuin rahallinen arviointi voi alkaa, täytyy ekosysteemejä ja niiden muutoksia tutkia. GlobCorine-kartta on edelläkävijä, jota voidaan käyttää hyväksi tällaisen tiedon ja kirjanpidon systematisoinnissa."

ESAn kanssa GlobCorinen toteuttaneen Belgian UCL-yliopiston Sophie Bontemps kertoo olevansa tyytyväinen yhteistyöhön EEA:n kanssa, koska se antoi hänelle selkeän kuvan projektin hyödyllisyydestä.

"GlobCorine on paljon enemmän kuin vain projekti tähtäimenään Euroopan maanpeitteen kartan toimittaminen. Se on tieteellinen ja tekninen demonstraatio siitä, miten maanpinnan tilan kartoittaminen mantereen laajuisessa mittakaavassa voidaan toteuttaa alle vuoden kuluessa."

GlobCover is an excellent example of a successful inter-agency partnership

Related Links