ESA title
SSETI Express
Agency

Opiskelijoiden Internetin välityksellä suunnittelema satelliitti valmistuu ESAn ESTECissä

19/10/2004 219 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Ympäri Euroopan jakautunut 250 yliopisto-opiskelijan työryhmä on rakentanut avaruusvalmiin satelliitin toisiaan koskaan tapaamatta. Opiskelijoiden avaruuskoulutus- ja avaruusteknologiaohjelman (SSETI) Express-satelliittia kootaan parhaillaan ESAn puhdastiloissa, ja se on määrä laukaista ensi vuoden toukokuussa.

Euroopanlaajuisen opiskelijaverkoston, yliopistojen ja SSETIin osallistuvien asiantuntijoiden välinen yhteistyö tapahtui Internetin välityksellä.

Valmiita osia ja alijärjestelmiä toimitetaan parhaillaan ESAn Hollannissa sijaitsevaan Euroopan avaruusteknologiakeskukseen ESTECiin. Samalla projektiin osallistuneet opiskelijat aina Italiasta Tanskaan saakka voivat seurata satelliitin valmistumista päivittäisten valokuvien, lokikirjan ja web-kameran välityksellä.

Stuttgartin yliopistossa satelliittijärjestelmien suunnittelun tohtoriksi opiskeleva Jörg Schaefer pitää opiskelussa tauon osallistuakseen ESTECissä tehtävään kokoamistyöhön: "Kokoamme puhdastilassa avaruusaluksen lentomallin, erilaisia koekappaleita seuraavan lopulta laukaistavan laitteen. Kaiken suunnittelun ja valmistelun jälkeen on jännittävää nähdä, kuinka satelliitti valmistuu, kun uusia osia toimitetaan lähes päivittäin."

A student holds one of the smaller CubeSats
A student holds one of the smaller CubeSats

Kuin venäläinen maatuska ikään, Express-satelliitti pitää sisällään kolme pienempää "kuutiosatelliittia". Kuutiosatelliitit ovat saksalaisessa, japanilaisessa ja norjalaisessa yliopistossa rakennettuja, sivuiltaan kymmenen senttimetrin mittaisia kuutionmuotoisia koelaitteita, jotka irroitetaan avaruuteen satelliitin ollessa radalla. Itse Express -satelliitti pitää sisällään työntövoimajärjestelmän, jota se myös testaa avaruudessa, minkä lisäksi se lähettää kuvia maapallosta ja välittää amatööriradioliikennettä.

SSETI Express -satelliitti on kooltaan vaivaiset 60 x 60 x 70 cm, joten se voidaan kuljettaa kiertoradalle rinnakkaishyötykuormana ensi vuonna Venäjän Plesetskistä laukaistavan kaupallisen satelliitin mukana Kosmos DMC-3 -kantoraketilla.

"SSETI Express -projektissa on edistytty suunnittelusta valmistukseen yhdessä vuodessa, mikä on hyvin nopea aikataulu avaruusalukselle", selittää Neil Melville, joka yliopistosta valmistuttuaan aloitti ESAssa harjoittelijana ja toimii tätä nykyä SSETIn Express-projektin projektipäällikkönä ja lisäksi satelliittijärjestelmäinsinöörinä. "ESTECin insinöörit avustavat opiskelijoita ja antavat heille neuvoja asioissa, joista heillä ei ole kokemusta, kuten esim. avaruusalusten rakenteiden juottamisessa. Jotkin insinöörit ovat saaneet jopa kutsuja luennoimaan opiskelijoiden yliopistoihin!"

"Toivomme saavamme satelliitin lentomallin valmiiksi marraskuun loppuun mennessä, jotta voimme suorittaa avaruuskelpoisuustestit, kuten tärinä-, lämpö- ja tyhjötestauksen ja sähkömagneettisen yhteensopivuustestauksen. Lopullinen määräaika on ensi vuoden helmikuun lopulla, mihin mennessä avaruusalus on määrä toimittaa Venäjälle toukokuun puoliväliin ajoitettua laukaisua varten. Varsinaiseen laukaisuun osallistuu työryhmästä vain neljä tai viisi sellaista henkilöä, jotka kykenevät parhaiten suorittamaan parhaillaan suunnitteilla olevat laukaisua edeltävät valmistelut ja testit."

Artist's impression of the ESEO satellite imagined by SSETI students
Artist's impression of the ESEO satellite imagined by SSETI students

Toimivan satelliitin saattaminen lentoon on jo sinälläänkin mittava saavutus, mutta SSETIlle se on vasta alkusoittoa. SSETI Express -satelliitti on testiprojekti ja teknologiademo suurempaa, Maata kiertävää ESEO-satelliittia varten, joka on määrä laukaista Ariane 5 -aluksen mukana.

"ESEO on monimutkainen, yli 100 kiloa painava ja monia laitteita sisältävä mikrosatelliitti, joka on määrä laukaista Ariane 5 -aluksen mukana kohti geostationäärirataa vievälle siirtoradalle vuonna 2007", selittää ESAn koulutusosaston Philippe Willekens.

"Projekti edistyy hitaasti mutta varmasti, ja näyttääkin siltä, että monet projektiin osallistuvista opiskelijoista valmistuvat ennen satelliitin laukaisua. Siispä päätimme kehittää Express-satelliitin ikään kuin esiprojektina hyödyntäen monia ESEOn osajärjestelmiä, jotka oli valmiiksi suunniteltu ja joita yliopistot halusivat testata käytännössä.

"Expressin tekeminen motivoi opiskelijoita ja se toimii teknologisena testaustyökaluna, logistisena edelläkävijänä ja ennen kaikkea näytteenä SSETIn ja koulutusyhteisöjen, ESAn tukiverkoston ja koko avaruusyhteisön kyvyistä. Projektiin osallistujat oppivat tärkeää tietoa kaikista avaruuslennon valmisteluvaiheista aina suunnittelusta laukaisuun ja toimintaan, lainopilliset ja riskinhallinnalliset aspektit mukaan lukien."

Express' solar panels come from the Nuna II solar car
Express' solar panels come from the Nuna II solar car

Express, kuten sitä seuraava ESEOkin, on koko Euroopan kattava projekti. Esimerkiksi sen aurinkokennot ovat peräisin ESAn sponsoroimasta hollantilaisesta aurinkoenergialla toimivasta Nuna II -autosta, sen sähköjärjestelmän on rakentanut italialainen työryhmä Napolista ja sen tietokone sekä kamera ovat peräisin Aalborgista Tanskasta.

Satelliitin kylmäkaasulla toimiva työntöjärjestelmä on valmistettu Stuttgartin yliopistossa Saksassa, kun taas sen tietoliikennejärjestelmät (S-kaista ja UHF) ovat englantilaisten ja saksalaisten radioamatöörien työtä. Avaruusaluksen magneettinen asennonmääritys- ja ohjausjärjestelmä on tanskalaisen opiskelijan työn tulos.

ESAn koulutusosasto perusti SSETIn vuonna 2000. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita lisäämään tietojaan avaruudesta suunnittelemalla, rakentamalla ja laukaisemalla pieniä satelliitteja. Sen motto on: "Laukaistaan unelmat lentoon!"

Koska yliopistot eivät pysty toteuttamaan näin suuria ja laajoja projekteja yksin, on SSETI luonut yksittäisistä henkilöistä ja akateemisista tutkimuslaitoksista muodostuvan verkoston, jonka kesken projektien toteuttamisen edellyttämät tehtävät jaetaan.

SSETI workshop
SSETI workshop

Erillisten työryhmien välinen koordinaatio tapahtuu tarkoitukseen varatun uutispalvelimen, viikoittaisten Internet-keskustelujen (IRC) sekä SSETIn verkkosivuston välityksellä. Varsinaiset kasvotusten tapaamiset ovat melko harvinaisia - työryhmien edustajat kokoontuvat puolivuosittain ESTECissä pidettävään kokoukseen.

Express- ja ESEO-projektien lisäksi SSETI toivoo, että ohjelmasta muodostuu verkosto, joka huolehtisi kaikista opiskelijoiden avaruusprojekteista ja jonka jäsenet kiinnittäisivät seuraavaksi huomionsa kaukemmaksi: työn alla ovat toteutettavuustutkimukset Kuuta kiertävästä ESMO-satelliitiista, Kuun pinnalle laskeutuvasta ESMR-robotista ja jopa Marsia kiertävästä satelliitista.

"SSETI on kehysohjelma, jota opiskelijaryhmät useista Euroopan yliopistoista nyt organisoivat konkreettisesti", kertoo Willekens. "Yhteisö on avoin myös muillekin opiskelijaryhmille."

"Tämä opiskelijoille tarjottava ainutlaatuinen mahdollisuus on myös hyvä mahdollisuus ESAlle nähdä, kuinka nuori sukupolvi työskentelee laajan Internet-pohjaisen järjestelmän välityksellä, niukoilla resursseilla, mutta mittaamattomalla määrällä intoa ja energiaa."

Related Links