ESA title
Vuoden 2004 olympialaisten uusi stadion Ateenassa
Agency

Satelliittinavigointi voi tehdä Olympialaisista turvallisemmat

02/08/2004 169 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Euroopan avaruusjärjestön kehittämän teknologian avulla Ateenan olympiakisojen ja muiden vastaavien suurten tapahtumien turvallisuusjärjestelyihin voidaan saada apua avaruudesta.

Eurooppalaisella EGNOS -satelliittinavigointijärjestelmällä äskettäin Ateenassa ja sen ympäristössä tehdyt testit ovat osoittaneet, kuinka järjestelmää voidaan hyödyntää suurtapahtumien turvallisuuden parantamiseen.

EGNOS-järjestelmää (European Geostationary Navigation Overlay Service) kokeiltiin useiden simuloitujen tilanteiden avulla erilaisissa, parhaillaan valmisteilla oleville olympialaisille tyypillisissä ympäristöissä. EGNOS on eurooppalaisen satelliittinavigoinnin ensimmäinen askel ennen Galileo-projektia. Projekti, josta käytetään nimitystä Instant Olympic, on Euroopan unionin viidennen kehysohjelman käynnistämä ja rahoittama, ja teknisesti sitä koordinoi Galileo-yhteishanke.

Projektissa on mukana useita pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mm. italialainen Next-yhteisö ja kreikkalainen Algosystems. Instant Olympic perustuu turvallisuuden kannalta olennaisissa sovelluksissa käytettävään liikkuvaan tiedonsiirtoon ja integroituihin navigointilaitteisiin, joilla pyritään tyydyttämään Kreikassa pidettävien vuoden 2004 olympialaisten kaltaisten tapahtumien tarpeet.

Vartija työssään lähellä olympiastadionia mukanaan EGNOS-laitteistolla varustettu kämmentietokone
Vartija työssään lähellä olympiastadionia mukanaan EGNOS-laitteistolla varustettu kämmentietokone

Ensimmäinen käynnissä oleva kokeilu Ateenassa on turvallisuusyhtiön hallinta. Valvontaa suorittavat vartijat on varustettu kämmentietokoneella, jonka avulla he voivat tarvittaessa lähettää hälytyksiä toimintakeskukseensa. Siellä voidaan välittömästi tehdä tarvittavia toimenpiteitä koskevat päätökset. Kun tiedetään valvojien tarkat sijainnit ja kyetään vastaanottamaan tosiaikaista tietoa tilanteesta yhdessä kuvien ja äänen kanssa, on valvontahuoneen päävastaavalla mahdollisuus sovittaa toimenpiteensä tilanteen mukaisesti.

Jos tunnetaan esimerkiksi kaikkien erikoisvarustettujen partioautojen sijainti, on mahdollista valita lähimpänä oleva ajoneuvo lähetettäväksi paikalle antamaan tukea, jolloin viiveaika tilanteeseen puuttumiseen lyhenee.

Navigointilaitteiston esittelyssä käytetty vene Ateenan lähivesillä
Navigointilaitteiston esittelyssä käytetty vene Ateenan lähivesillä

Toinen Kreikassa testattava sovellus on pienistä veneistä muodostetun valvontalaivaston hallinta. Veneet, joilla partioidaan Ateenan niemimaan ulkopuolella, on varustettu kämmenmallisilla vesitiiviillä kommunikointilaitteilla. Laitteilla voidaan määrittää veneiden tarkat sijainnit ja niillä kyetään myös lähettämään tietoa.

Vesitiivis kämmentietokonetyylinen tiedonvälityslaite sijainnin määrittelyyn ja tiedonsiirtoon
Vesitiivis kämmentietokonetyylinen tiedonvälityslaite sijainnin määrittelyyn ja tiedonsiirtoon

Veneilijät voivat ongelmatilanteissa hälyttää muut veneenomistajat, joille voidaan päämajasta antaa tietoja tilanteesta valvojan lähettämän kuva-aineiston perusteella. Veneen saamat mahdolliset vauriot voidaan esittää myös kuvien avulla. Tämän lisäksi eksymisvaara huonon sään tai laitteistovian vuoksi on huomattavasti pienempi huolenaihe, sillä veneen omistajilla on kartta, josta näkyy kaikkien mukana systeemissä olevien veneiden sijainti.

Toisistaan poikkeavissa erillisissä tapauksissa voi vastaaminen avunpyyntöihin olla EGNOSin avulla tehokkaampaa. Nimenomaan olympialaisten kohdalla EGNOS mahdollistaa käyttäjille uusia palveluja ja parantaa päivittäisen elämän turvallisuutta.

Related Links

Related Links