ESA title
Earth Explorers
Agency

Suomalainen huippujohtajaksi ESAan

03/05/2001 576 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Euroopan avaruusjärjestön ja Suomen yhteistyötä koordinoivan Tekesin avaruusyksikön päällikkö Einar-Arne Herland siirtyy toukokuun alussa ESAn Earth Science -divisioonan johtajaksi. Uudessa työssään hän vastaa kaukokartoitustieteen hyödyntämisestä.

Kaukokartoitus on yksi ESAn tärkeimmistä toimialoista avaruustietoliikenteen ja avaruustieteen rinnalla. Suomalaisia ei ole ollut aikaisemmin yhtä korkeassa virassa ESAssa.

“Suomalainen kaukokartoitusosaaminen on hyvinkorkeatasoista ja ehkäpä kutsu tehtävään on osoitus myös siitä”, toteaa Herland ja kuvaa tulevan työnsä haasteita: “Tehtävä antaa mahdollisuuden edistää eurooppalaista kaukokartoitusosaamista satelliittiohjelmien kautta sekä vaikuttaa elinympäristömme kannalta tärkeidensovelluksien kehittämiseen”.

Kun Herland siirtyy Hollantiin ESAn teknologiakeskus ESTECiin, Tekesin avaruusyksikön päällikkönä aloittaa teknologia-asiantuntija Esa Panula-Ontto.

Suomalaiset kaukokartoituksen edelläkävijöitä

Satelliitti voi mitata vuorokaudessa yli kolmanneksen koko maapallosta.
Satelliitti voi mitata vuorokaudessa yli kolmanneksen koko maapallosta.

Kaukokartoituksella tuotetaan satelliitti- ja lentokuvauslaittein tietoa ympäristön tilasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Satelliittien avulla voidaan hankkia tietoa nopeasti ja laajaltaalueelta.

Suomessa tehdään aktiivisesti sekä tutkimuksellista että soveltavaa kaukokartoitusta. Suomalaiset tutkimusryhmät ovat alan huippumaita niin metsien, lumen ja jään kuin otsonin tutkimuksissa. Käytössä olevia, taloudellisestikin huomattavia kaukokartoitusalan sovelluksia on kehitetty metsien inventointiin, merijään monitorointiin sekä lumen vesipitoisuuden ja sulamisen arviointiin. Parhaillaan Suomi osallistuu ESAn koordinoimassa tutkimus- ja kehittämistyössä kaukokartoitussatelliittien rungon ja instrumenttien rakentamiseen sekä satelliittien tuottaman mittaustiedon hyödyntämiseen.

Lisätietoja:
Einar-Arne Herland
Puh. +31 71565 6565 (ESTEC/vaihde)

Tekesin avaruustoiminta
Esa Panula-Ontto
Puh. 010 521 5853
s-posti:Esa.Panula-Ontto@tekes.fi