ESA title
Aurorae over Canada
Agency

Suomalaistutkija ESAn avaruussäähankkeen vetäjäksi

09/09/2009 158 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Euroopan avaruusjärjestö on nimennyt uuden avaruussäähankkeen vetäjäksi Ilmatieteen laitoksen tutkijan Juha-Pekka Luntaman. Hanke on osa ESAn vuonna 2009 alkanutta, Maan lähiavaruuden valvontajärjestelmän kehittämiseen tähtäävää Space Situational Awareness (SSA) -ohjelmaa.

SSA-ohjelma on olennainen osa palveluissa, joiden avulla pyritään turvaamaan Euroopan kriittisen avaruusinfrastruktuurin toimintakyky erilaisissa tilanteissa. Ohjelman yksi tehtävistä on kerätä ja jakaa tarkkaa sekä ajantasaista tietoa Maata kiertävistä kappaleista sekä kauempaa avaruudesta saapuvista kohteista, jotka mahdollisesti ovat uhkaavia. Toinen tehtävistä on avaruussään tarkkailu: Auringon aktiivisuus vaikuttaa Maan lähiavaruuden olosuhteisiin ja siten satelliitteihin ja Maan pinnalla oleviin rakennelmiin, kuten tietoliikennejärjestelmiin ja sähköverkkoihin.

ESA tarkoituksena on kehittää palvelu, joka tuottaa jatkuvaa tietoa ja ennusteita avaruuden olosuhteista. Tämä tieto auttaa esimerkiksi satelliittioperaattoreita, lentoyhtiöitä ja satelliittitietoliikenteen käyttäjiä varautumaan häiriöihin ja käyttökatkoksiin.

"Satelliitteja voidaan suojata avaruussään vaikutuksia vastaan kytkemällä herkkiä laitteita pois päältä hiukkasmyrskyn ajaksi", Juha-Pekka Luntama kertoo. "Tällä tavalla säästyy rahaa sekä satelliittioperaattorien että katkokseen valmistautuneiden käyttäjien puolella. Satelliittinavigaattoreiden käyttäjiä voidaan varoittaa häiriöistä etukäteen ja myös pidempään kestävän häiriöjakson aikana. Esimerkiksi kaupallisessa laiva- ja lentoliikenteessä navigointijärjestelmien luotettavuus on avainkysymys."

Avaruudessa olevat satelliittijärjestelmät ja niihin perustuvat palvelut ovat nykyään osa infrastruktuuria, jota ilman yhteiskunnan on vaikea tulla toimeen. "Televisiossa näkyvä sääennuste perustuu hyvin pitkälle sääsatelliittien avulla tehtyihin havaintoihin", muistuttaa Luntama ja jatkaa: "Lisäksi usein televisiokuva tai ainakin kansainväliset televisiolähetykset tulevat tietoliikennesatelliitin kautta ja satelliittitietoliikenne on välttämätöntä puhelujen ja nettiyhteyksien välittämisessä."

Myös paikannuspalvelut ja navigointi luottavat nykyisin hyvin usein vain satelliitteihin.