ESA title
Agency

Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen avaruustutkimusohjelma ANTARES arvioitu

12/11/2004 310 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Suomen Akatemian ja Tekesin vuosina 2001-2004 yhteisesti rahoittama ANTARES-avaruustutkimusohjelma pyrki tuomaan kaikki suomalaiset avaruustoimintaa harjoittavat tahot yhteen. Kansainvälisen arviointiryhmän mielestä avaruustutkimusohjelma onnistui tässä hyvin, kertoo nyt perjantaina julkistettu raportti Tekesin tiedotteen mukaan.

Monitieteinen ANTARES-ohjelma keräsi arviointiryhmän mielestä hyvin yhteen Suomen johtavat avaruustutkimuksen tutkijaryhmät. Mukana olleiden ryhmien kokoonpanot vaihtelivat metsäntutkijoista matemaatikkoihin ja fyysikoista ympäristöntutkijoihin. Kaikkiaan ohjelmaan osallistui yli 100 tutkijaa ja noin 70 opiskelijaa.

Arviointiryhmän mukaan ohjelma saavutti myös muut sille asetetut tavoitteet, joita olivat esimerkiksi suomalaisen avaruustutkimuksen korkean tason ylläpitäminen ja kehittäminen, suomalaisen avaruusstrategian toteuttaminen käytännön tasolla, alan koulutusmahdollisuuksien lisääminen sekä avaruusalan tunnettavuuden ja näkyvyyden kehittäminen. Ryhmä kiitteli myös sitä, kuinka laajaa kehitystyötä ohjelmassa onnistuttiin tekemään. Kehittämistyöhön osallistuivat kaikki tärkeät toimijat, kuten tutkimusryhmät, joilla oli tietoa tarvittaville laitteille asetettavista vaatimuksista sekä tutkimusryhmät, joilla oli kokemusta tällaisten laitteiden valmistamisesta ja myös teollisuus, joka pystyi saattamaan kehitetyt laitteet tuotantoon.

Suomalaistutkijoilla tärkeä rooli kansainvälisessä avaruustutkimuksessa

Avaruustutkimus on kansainvälistä toimintaa ja arviointiraportista ilmenee, että suomalaisryhmät ovat löytäneet hyvin paikkansa tässä kansainvälisessä tutkimusympäristössä. Suomalaisryhmien tieteellisen tietotaidon lisäksi ulkomailla arvostetaan suomalaisia tietotekniikkalaitteistoja ja -ohjelmistoja niiden korkean laadun vuoksi.

Arviointiryhmä toteaa ANTARES-ohjelman tuottaneen runsaasti hyvin dokumentoituja ja laajalti julkaistuja tieteellisiä tuloksia. Tämä on entisestään vahvistanut suomalaistutkijoiden tärkeää ja joissakin tapauksissa jopa johtavaa roolia avaruustutkimuksen kentällä. Arviointipaneeli huomauttaa tämän olevan merkittävä saavutus etenkin sen vuoksi, että Suomi on aloittanut tieteellisen ja teknisen toimintansa tällä tieteenalalla vasta suhteellisen myöhään.

Kuten monien tieteellisten projektien kohdalla, valtaosa ANTARES-ohjelman teknologiaa kehittävistä projekteista oli jatkoa aikaisemmille projekteille. Tämä johtuu siitä, että laitteiden ja teknologian kehittämisen elinkaaret voivat olla hyvin pitkiä, etenkin uusia teknologioita kehitettäessä. ANTARES-ohjelman kesto oli monessa tapauksessa liian lyhyt ajanjakso kehittämisaikatauluja ajatellen, mutta ohjelma oli silti suomalaisen avaruustutkimuksen pääponnistus vuosina 2000-2003.

ANTARES oli ensimmäinen tutkimusohjelma, jonka Akatemia ja Tekes suunnittelivat ja rahoittivat yhdessä. Ohjelmaan osallistui 11 hanketta, joista moni liittyi Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ohjelmiin. Tekes rahoitti ohjelman hankkeita yli 10,2 miljoonalla eurolla ja Akatemia 4,6 miljoonalla eurolla vuosina 2001-2004.

Arviointiryhmä painottaa avaruustutkimusyhteisön tarvitsevan vahvaa tukea myös jatkossa. Ryhmä suosittaa, että Akatemia ja Tekes jatkaisivat tulevaisuudessa menestyksekkääksi osoittautunutta yhteistyötään. Tästä yhteistyöstä voisi seurata myönteisiä tuloksia muillakin tieteenaloilla, joilla tieteellinen edistys ja kehittyneet teknologiat kytkeytyvät läheisesti yhteen.

Avaruustutkimusohjelman arviointiraportin ja erillisen loppuraportin voi tilata osoitteesta viestinta@aka.fi. Arviointiraportti on luettavissa myös verkossa: www.aka.fi > Julkaisut > Julkaisusarjan julkaisut > 6/04 Research Programme for Space Research ANTARES. Evaluation Report.

Lisätietoja antavat:

Ohjelmakoordinaattori Väinö Kelhä, vaino.kelha@pp.inet.fi

Tiedeasiantuntija Anu Huovinen, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8434, anu.huovinen@aka.fi

Teknologia-asiantuntija Pauli Stigell, Tekes, p. 010 521 5856, pauli.stigell@tekes.fi