ESA title
Pohjoinen sijainti tekee Suomesta erinomaisen paikan maapallon lähiavaruuden ilmiöiden tutkimiseen.
Agency

Suomen avaruustoiminnan historiaa

1723 views 8 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Suomesta tuli kansainvälisen avaruusalan yhteistyöorganisaation COSPARin (Committee on Space Research) jäsen vuonna 1964. Tällä oli suuri merkitys Suomen avaruustoiminnan alkuvaiheissa, etenkin koska COSPARin kansalliskomitea pystyi tuomaan alan merkitystä päättäjien tietoisuuteen.

Käytännössä 1960-luvulla Suomessa lähinnä otettiin käyttöön satelliittien kautta tehtävää tiedonvälitystä sekä opeteltiin hyödyntämään kaukokartoitussatelliittien keräämiä kuvia ja tietoja.

1970-luvulla luotiin pohjaa tulevalle avaruustoiminnalle muun muassa radiotekniikkaa kehittämällä. Tuolloin, ja myös jo aiemmin, tehty määrätietoinen ionosfäärin ja Maan magneettikentän tutkimus puolestaan on perustana Suomen avaruussääosaamiselle.

Ensimmäinen suomalaisten kannalta merkittävä avaruusprojekti oli 1980-luvulla, kun venäläiseen Phobos-1 -luotaimeen tehtiin ruotsalais-venäläis-suomalaisena yhteistyönä plasma-analysaattori nimeltä Aspera. Se laukaistiin kohti Marsia vuonna 1988.

1980-luvulla suomalainen avaruustiede laajeni voimakkaasti avaruustieteeseen, satelliittien laitevalmistukseen ja satelliittipaikannukseen. Vuonna 1987 Suomesta tuli Euroopan avaruusjärjestön ESAn liitännäisjäsen. Samaan aikaan myös yhteistyö Venäjän kanssa laajentui.

Vuonna 1995 Suomesta tuli vihdoin ESAn täysjäsen. Jäsenyyden myötä suomalaisyrityksille tuli mahdolliseksi olla mukana ESAn teknologiaohjelmissa. Avaruusjärjestöön liittymisen jälkeen suomalainen avaruustoiminta painottui vahvasti eurooppalaiseen yhteistyöhön. Kymmenen vuoden aikana suomalaiset ovat olleet mukana suunnittelemassa ja valmistamassa 20 eurooppalaista satelliittia.

ESA-jäsenyyden aikana suomalaiseen avaruustoimintaan on tullut mukaan noin 30 yritystä. Jäsenyys on avannut myös yliopistoille ja tutkimuslaitoksille ovia kansainvälisiin tutkimushankkeisiin.

1990-luvulla yhteistyö myös muiden maiden ja organisaatioiden kanssa on laajentunut ja vahvistunut. Suomi on tehnyt yhteistyötä mm. NASA:n, Tanskan, Ranskan, Venäjän, Ruotsin ja Alankomaiden kanssa.

Laaja katsaus Suomen avaruustoiminnan historiaan on Ilkka Seppinen kirja "Suomen avaruustoiminnan historia" (Yliopistopaino, 2004).