Agency

Tietoja ESAsta

2504 views 6 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Mikä ESA on?

Euroopan avaruusjärjestö ESA on Euroopan portti avaruuteen. Sen tehtävä on kehittää Euroopan kykyä avaruuslentojen tekemiseen ja varmistaa, että sijoitukset avaruuteen tuottavat jatkuvasti hyötyä Euroopan kansalaisille.

ESAssa on 17 jäsenvaltiota. Koordinoimalla jäsentensä rahoitusresursseja ja älyllisiä voimavaroja se pystyy huolehtimaan hankkeista ja toimista, jotka ylittävät suuresti minkä tahansa yksittäisen Euroopan valtion toimintamahdollisuudet.

Mitä ESA tekee?

ESAn tehtävä on laatia Euroopan avaruusohjelma ja toteuttaa se. Järjestön projektit on suunniteltu hankkimaan lisää tietoja Maasta, sitä ympäröivästä lähiavaruudesta, aurinkokunnasta ja maailmankaikkeudesta samoin kuin kehittää satelliitteihin perustuvia teknologioita ja palveluja sekä edistää eurooppalaista teollisuutta. ESA toimii myös läheisessä yhteistyössä Euroopan ulkopuolisten avaruusjärjestöjen kanssa jakaakseen avaruuden hyödyt koko ihmiskunnan kanssa.

Ketkä kuuluvat ESA:an?

ESAn 17 jäsenvaltiota ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska ja Yhdistyneet Kuningaskunnat. Lisäksi Kanada, Unkari ja Tsekin tasavalta osallistuvat eräisiin projekteihin yhteistyösopimuksin.

Kuten tästä luettelosta havaitaan, kaikki Euroopan Unionin maat eivät ole ESAn jäseniä, eivätkä kaikki ESAn jäsenet ole Euroopan Unionin jäsenmaita. ESA on täysin itsenäinen organisaatio, joskin se pitää yllä läheisiä siteitä EU:hun ESA/EC-kehyssopimuksen puitteissa. Näillä järjestöillä on yhteinen Eurooppalainen avaruusstrategia, ja ne kehittävät Euroopan avaruuspolitiikkaa yhdessä.

 Pariisi MERIS-instrumentin kuvaamana 14. heinäkuuta 2003
 Pariisi MERIS-instrumentin kuvaamana 14. heinäkuuta 2003

Missä ESA sijaitsee?

ESAn pääkonttori on Pariisissa, ja siellä päätetään politiikasta ja ohjelmista. ESAlla on myös keskuksia muualla Euroopassa, ja niillä on kullakin eri vastuualueet.

 

 

  • Euroopan avaruustutkimus- ja teknologiakeskus ESTEC (European Space Research and Technology Centre) on useimpien ESAn avaruusalusten ja niihin liittyvän teknologian kehityksen suunnittelun napa, ja se sijaitsee Alankomaiden Noordwijkissa.
  • Euroopan avaruusoperaatiokeskus ESOC (European Space Operations Centre) vastaa ESAn satelliittien valvonnasta kiertoradoilla, ja sijaitsee Saksan Darmstadtissa.
  • Euroopan astronauttikeskus EAC (European Astronauts Centre) kouluttaa astronautteja tuleviin tehtäviin ja sijaitsee Saksan Kölnissä.
  • Euroopan avaruustutkimuslaitos ESRIN (European Space Research Institute) sijaitsee Frascatissa, lähellä Roomaa Italiassa. Vastuualueita ovat satelliittitietojen kerääminen, säilytys ja jakelu ESAn jäsenille sekä toiminta järjestön informaatioteknologiakeskuksena.

Lisäksi ESAlla on yhdystoimistoja Belgiassa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä, laukaisukeskus Ranskan Guyanassa sekä maa- ja seuranta-asemia eri puolilla maailmaa.

Valvontakeskus ESOCissa, Saksan Darmstadtissa 
Valvontakeskus ESOCissa, Saksan Darmstadtissa 

Montako ihmistä ESAssa työskentelee?

Vuonna 2003 ESAn henkilöstön kokonaismäärä oli suunnilleen 1920. Nämä erittäin ammattitaitoiset ihmiset ovat peräisin kaikista jäsenmaista, ja heissä on tutkijoita, suunnittelijoita, informaatioteknologioiden asiantuntijoita ja hallintoväkeä.

Mistä ESAn rahoitus tulee?

ESAa velvoittavien toimintojen (avaruustieteen ohjelmat ja yleismenot) rahoitukseen osallistuvat kaikki jäsenvaltiot ja osuudet lasketaan kunkin maan kansatuotteen mukaan. Lisäksi ESA toteuttaa monia lisäohjelmia. Kukin yksittäinen jäsenmaa päättää, mihin lisäohjelmaan haluaa osallistua ja myös sen rahoituksen määrän.

Kuinka suuri on ESAn budjetti?

ESAn vuoden 2006 talousarvio oli 2904 miljoonaa euroa. ESAn toiminta perustuu maantieteelliseen teolliseen palautteeseen, eli avaruusohjelmien teollisuussopimukset tehdään eri jäsenmaiden kanssa siten, että niiden määrät vastaavat jossain määrin kunkin maan panosta ESAn budjettiin.

Paljonko jokainen eurooppalainen kuluttaa ESAan?

Euroopan sijoitus avaruuteen on henkeä kohti laskien hyvin pieni. Keskimäärin jokainen ESAn jäsenvaltion kansalainen maksaa veroina avaruuskuluihin suunnilleen elokuvalipun hinnan verran. Yhdysvalloissa sijoitukset pelkästään siviilitoimintoihin avaruudessa ovat melkein neljä kertaa suuremmat.

Miten ESA toimii?

ESAn hallinnollinen elin on ESAn neuvosto, joka laatii politiikan peruslinjat, joita järjestö noudattaa Euroopan avaruusohjelmien kehittämisessä. Jokainen jäsenvaltio on edustettuna neuvostossa yhdellä äänellä riippumatta maan koosta tai rahoitusosuudesta.

Järjestöä johtaa pääjohtaja, jonka neuvosto valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jokaisella tutkimushaaralla on oma hallintonsa, joka raportoi pääjohtajalle. Nykyinen ESAn pääjohtaja on Jean-Jacques Dordain.

ESAn osoite
European Space Agency
8-10 rue Mario Nikis
75738 Paris
Cedex 15
France

Viestintäosasto:
Tel: + 33 1 5369 7155
Fax: + 33 1 5369 7690

Related Links