ESA title
Truck with waste controlled by satellite data, wins European prize
Agency

Turvallisempaa ongelmajätekuljetusta satelliittien avulla

15/01/2009 207 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Uusi paikannusjärjestelmä hyödyntää satelliittinavigointitietoja Euroopan tieverkoston turvallistamisessa. Erään italialaisen PK-yrityksen Lombardian alueelle kehittämä järjestelmä valvoo päivittäin 100 rekka-autoa, jotka kuljettavat yhteensä 200 teollisuuden jätettä sisältävää konttia.

Vaarallisten teollisuuden jätteiden kuljetus niiden käsittelypaikalle lisääntyy vuosittain. Jätekontteja kuljettavien rekkojen reitti usean Euroopan maan halki kestää tyypillisesti kahdesta kolmeen päivään. Teiden turvallisuuden sekä jätteiden asianmukaisen määränpään varmistamiseksi eräs pieni italialainen yritys on kehittänyt innovatiivisen paikannusjärjestelmän, joka hyödyntää maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) tietoja pystyen näin paikantamaan teollisten jätteiden kaikki liikkeet koko niiden kuljetuksen ajan.

Trucks monitored to street level
Trucks monitored to street level

“Kehittynyt paikannusjärjestelmämme (ATS) on useaan erilaiseen teknologiaan perustuva täydellinen alusta, joka tarjoaa erittäin toimivan ratkaisun jätekuljetusten seurantaan. Järjestelmä havaitsee välittömästi, jos rekka ei kulje suunniteltua reittiä tai jos siihen lastataan matkan varrella laittomasti jätteitä”, kertoo pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kuuluvan italialaisen Allixin projektipäällikkö Ivan Allevi.

Järjestelmä on tällä hetkellä ensimmäisessä operatiivisessa vaiheessaan. Se seuraa ja valvoo päivittäin 200 kontin liikkumista 100 rekassa, joista monet kulkevat Italiasta Itävallan tai Sveitsin kautta Saksaan, Tsekin tasavaltaan tai Alankomaihin.

“ATS-järjestelmän muutaman metrin tunnistustarkkuus perustuu perinteisiin, kustannuksiltaan edullisiin GPS-vastaanottimiin, joihin integroidaan GPS-maa-asemien sekä EGNOS-järjestelmän lähettämät korjaustiedot”, kertoo Allixin ohjelmointipäällikkö Giorgio Soldavini. “Järjestelmä pystyy tulevaisuudessa käyttämään myös Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän erittäin tarkkoja paikannustietoja heti, kun se otetaan käyttöön.”

Kansainvälisesti palkittu järjestelmä

Allixin ATS-järjestelmä voitti 1. palkinnon Lombardian alueella tämän vuoden Euroopan satelliittinavigointikilpailussa.

Järjestelmä koostuu rekkaan sijoitettavasta päälaitteesta, johon kuuluu GPS-järjestelmään sekä EGNOS:n täydennyspalveluiden tuki-infrastruktuuriin perustuva GNSS-vastaanotin. Kontteihin sijoitettavat toissijaiset laitteet toimivat itsenäisesti valvoen konttien tilaa, lämpötilaa, liikkumista jne.

Kun yhden tai useamman kontin sisältävä perävaunu kytketään rekkaan, päälaite rekisteröi kytkennän ja ilmoittaa siitä keskuspalvelimelle. Kun perävaunu ja sen sisältämät kontit irrotetaan rekasta, keskuspalvelimeen lähetetään signaali. Tällä tavoin keskuspalvelin voi helposti verrata suunniteltujen reittien toteutumista. “Valvomme, että rekka kulkee hyväksyttyä reittiä ja kuljettaa kaikki jätteet sovittuun jätteidenkäsittelylaitokseen”, täydentää Giorgio Soldavini.

Seuraavassa vaiheessa järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kaikkien Lombardian alueen jätteidenkuljetusrekkojen seurannassa.

Related Links