ESA title
Galileon 30 satelliitin järjestelmä
Agency

Uusia satelliittinavioinnin ideoita etsitään kilpailulla

27/05/2010 140 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Finland

Yritysideoilla on mahdollisuus voittaa yhteensä puolen miljoonan euron edestä palkintoja tämän vuoden Euroopan satelliittinavigointikilpailussa. ESA myöntää lisäksi erikoispalkinnon parhaalle aloitteelle.

Euroopan satelliittinavigointikilpailu (ESNC) järjestetään jo seitsemättä kertaa ja sen kautta on kerätty yli tuhat innovaatioideaa satelliittinavigoinnin sovelluksista ja palveluista.

ESAn teknologiasiirto-ohjelma (TTP), jonka tehtävänä on kannustaa yrityksiä teknologioiden tarjoaman siirtopotentiaalin toteuttamisessa, myöntää 10 000 euron erikoispalkinnon parhaalle aloitteelle sekä tukee idean hyödyntämisen aloittamista kaupallisesti yhdessä sen neljästä yrityshautomosta.

"Etsimme innovatiivisia ja luovia yritystoiminnan ideoita, joilla on potentiaalia nopeisiin markkinasovelluksiin ja korkeaan taloudelliseen kasvuun satelliittinavioinnin maanpäällisessä yritysympäristössä", selittää ESAn TTP-toimiston johtaja Frank M. Salzgeber.

"Voittajaa autetaan siirtämään ideansa elinkykyiseksi yritykseksi. Tähtäämme yrittäjyyden aktiiviseen edistämiseen, mikä mahdollistaa hyvien avaruustekniikkaan liittyvien liike-ideoiden muuttamiseen uusiksi palveluiksi Euroopassa."

ESAn asiantuntijat opastavat voittoideoiden yrityksiä ja niille annetaan pääsy ESAn laboratorioihin sekä tietoutta avaruusteknologioista. Yrityshautomovaiheen jälkeen yrityksiä opastetaan rahoituksen hakemisessa kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä ESAn investointifoorumissa sekä uudelta Open Sky Technologies -rahastolta.

Viime vuoden ESAn palkinnon voitti Tim Springer PosiTim-yrityksestä. Hänen kilpailuideansa sisälsi järjestelmän, jolla sijainteja voidaan määrittää reaaliaikaisesti vain senttimetrien tarkkuudella. Hän voitti myös Saksan Hessen alueen paikallisen palkinnon.

Vuonna 2008 ESA palkitsi Pierre Salmona ranskalaisesta Locus-yrityksestä. Hänen ideansa sisälsi kännykkään perustuvan museo-opasjärjestelmän, joka hyödynsi sekä langattomia verkkoja että paikallaan pysyviä pseudosatelliitteja eli pseudoliitteja.

Tämän vuoden kilpailu avattiin toukokuun alussa ja se sulkeutuu 31. heinäkuuta. Kilpailuun voi osallistua vapaasti kaikista maailman maista valittavan paikallisen tukiohjelman ehtojen alaisuudessa. Halukkaat osanottajat voivat esitellä ideansa johdonmukaisen liiketoimintasuunnitelman muodossa ESNC:n ideatietokannassa (www.galileo-masters.eu). Rekisteröidyttyään osanottajat voivat ladata pohjan liiketoimintasuunnitelmaansa varten.

Galileo Master -pääpalkinton eli 20 000 euron voittaja sekä alueelliset ja erikoispalkintojen voittajat julistetaan Saksan Munichissä 18. lokakuuta.

ESAn teknologiansiirto-ohjelma (TTP)

ESNC 2009 -voittajat
ESNC 2009 -voittajat

ESAn teknologiansiirto-ohjelman päätavoitteena on edistää avaruusteknologian ja avaruusjärjestelmien käyttöä muissa kuin avaruussovelluksissa sekä esitellä Euroopan avaruusohjelman etuja sen maiden kansalaisille.

TTP vastaa yleisen toimintamallin ja strategian määrittämisestä avaruusteknologian siirtämisessä. Sen tarjontaan kuuluu myös yritysten perustamista tukevia yrityshautomoita sekä rahoitustukea näille yrityksille.

Related Links