Mer enn 1000 raketter er skutt opp fra Andøya Rakettskytefelt siden starten i 1962
Agency

Andøya Rakettskytefelt – perfekt plassert for nordlysforskning

3549 views 11 likes
ESA / Space in Member States / Norway

Det er vanlig å tenke på raketter, satellitter og romsonder når man nevner ordet romvirksomhet. Men det man ofte glemmer, er at det er helt nødvendig å ha godt utstyr på bakken for å kunne skyte opp og utnytte infrastrukturen i rommet.

Andøya Rakettskytefelt ligger suverent plassert for å skyte forskningsraketter opp gjennom nordlyset. Beliggenheten rett under nordlysovalen sørger for at det er mye nordlys rett over hodene på forskerne. I tillegg ligger skytefeltet ut mot storhavet, noe som betyr at raketter kan skytes opp uten fare for at de skal falle ned på land og utgjøre en fare.

Disse faktorene var viktige da det i 1962 ble avgjort at plasseringen av Norges første rakettskytefelt skulle legges til Andøya. At det lå en flyplass i nærheten som sørget for god kommunikasjon med omverdenen, var heller ingen ulempe.

Raketter og ballonger
Den første forskningsraketten som ble skutt opp fra Norge gikk opp fra Andøya 18. august 1962. Siden den gang har mer enn 1000 raketter gått til værs og bidratt til at kunnskapen om nordlys og ionosfære i dag er på et helt annet nivå enn tidligere.

I tillegg til rakettoppskytinger gjennomfører Andøya Rakettskytefelt også ballongoperasjoner på Andøya og på Svalbard. Skytefeltet har også mange bakkebaserte forskningsinstrumenter.
Andøya Rakettskytefelt eier og driver ALOMAR-observatoriet som liger på toppen av fjellet Ramnan på Andøya. Selskapet har mange nasjonale og internasjonale kunder, blant andre ESA, NASA, den tyske romorganisasjonen DLR, den japanske romorganisasjonen JAXA og flere universiteter og institutter.

Nordlysforskningen står sterkt i Norge og bygger på tradisjoner tilbake til Kristian Birkeland
Nordlysforskningen står sterkt i Norge og bygger på tradisjoner tilbake til Kristian Birkeland

Romskipet Aurora
Opplevelsessenteret på rakettskytefeltet åpnet i april 2014. Romskipet Aurora drives av Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) og er et besøkssenter der man kan lære mer om nordlys og ikke minst oppleve hvordan det er å være med på en simulert romferd.

Organisering
Andøya Rakettskytefelt (ARS) er eid av 90% Nærings- og fiskeridepartementet og 10% Kongsberg Defence Systems.
Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) er et heleid datterselskap av ARS.

Related Links