Agency

Polska Agencja Kosmiczna

24/03/2016 2800 views
ESA / Space in Member States / Poland / Highlights

O POLSA

Polska Agencja Kosmiczna POLSA powstała na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 r.
Zadaniem Agencji jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie świata biznesu i nauki oraz świadczenie pomocy rodzimym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Ważnym aspektem działań Agencji jest działanie na rzecz rozwoju technik satelitarnych, znajdujących zastosowanie na co dzień w naszym życiu w komunikacji, nawigacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.
Zgodnie z ustawą i Planem Działania Agencji zasadnicze dziedziny aktywności PAK to:

• wspieranie resortów odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności kosmicznej w sprawach merytorycznych i w kontaktach międzynarodowych,
• zaangażowanie w działalność wspierającą polską obronność i bezpieczeństwo przy pomocy technik i technologii kosmicznych,
• zapewnienie polskiej administracji dostępu do danych i serwisów związanych z wykorzystaniem satelitarnych systemów nawigacyjnych i obserwacji Ziemi,
• sprzyjanie rozwojowi polskich badań kosmicznych i sektora przemysłowego oraz zapewnienie harmonijnej współpracy między nauką a przemysłem,
• wspieranie programów edukacyjnych wszystkich szczebli dotyczących wiedzy, badań i technologii kosmicznych.

Więcej informacji o POLSA i jej działalności dostępne jest na stronie: http://www.polsa.gov.pl 

Kontakt

Polska Agencja Kosmiczna
ul. Trzy Lipy 3 (Budynek C)
80-172 Gdańsk
tel. +48 58 500 87 60
email: sekretariat @ polsa.gov.pl
www.polsa.gov.pl