Copernicus Masters
Agency

Konkurs Copernicus Masters rusza już w kwietniu!

13/03/2014 520 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Poland

Zachęcamy do udziału w konkursie Copernicus Masters - na najciekawsze pomysły wykorzystania danych satelitarnych. Do tegorocznej, IV edycji zawodów po raz pierwszy zapraszani są uczestnicy z całego świata. Innowacyjne rozwiązania można zgłaszać od 15 kwietnia do 13 lipca 2014 r.

W konkursie nagrodzone zostaną najlepsze pomysły na usługi biznesowe i aplikacje oparte o dane z obserwacji Ziemi. Pula nagród, oprócz pieniężnych, to przede wszystkim pomoc w realizacji komercyjnych zwycięskich pomysłów, dostęp do danych oraz możliwość skorzystania z programu inkubacji biznesowej - jednego z dziewięciu w Europie ośrodków inkubacji ESA (Business Incubation Centres, BICs).

Laureatem ubiegłorocznego Copernicus Masters został system sterowania samochodami bazujący na zobrazowaniach radarowych. Rozwiązanie o nazwie „Landmark Navigation” opracował Hartmut Runge z niemieckiej agencji DLR. Zainstalowany w samochodzie system wychwytuje charakterystyczne mijane punkty i odnajduje je na obrazach radarowych. Znacznie zmniejsza to ryzyko utraty możliwości wyznaczania pozycji pojazdu.

Laureat Copernicus Masters 2013: Landmark Navigation
Laureat Copernicus Masters 2013: Landmark Navigation

W zeszłorocznej edycji konkursu wyróżniono także pomysły wykorzystujące dane satelitarne m.in. do walki z malarią, gromadzenia danych batymetrycznych, śledzenia zakwitów glonów, badania prądów i pływów morskich, certyfikowania gospodarstw rolnych czy monitorowania procesów urbanizacyjnych.

Konkurs Copernicus Masters odbywa się od 2011 r. Jego celem jest wspieranie rozwoju zastosowań rynkowych, które wykorzystują dane z programu Copernicus Unii Europejskiej (wcześniej znany jako Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa, GMES).  Organizatorem wydarzenia jest Europejska Agencja Kosmiczna, niemiecka agencja DLR, bawarskie Ministerstwo Gospodarki, T-Systems GmbH oraz Centrum Aplikacyjne w Oberpfaffenhofen.

Więcej informacji: http://www.copernicus-masters.com

***

Polskie firmy i instytuty także mają w tym konkursie duże szanse. Przez ponad 50 lat ery satelitarnej w Polsce wykształcił się potencjał aplikacyjny i naukowy. Największe doświadczenie w wykorzystywaniu danych satelitarnych ma Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK). Przez lata IGiK zajmował się rozwojem metod bezkontaktowego pozyskiwania danych o środowisku geograficznym, opracowywał technologie wykonywania specjalnych zdjęć lotniczych, wykazywał potencjalne możliwości zastosowania zobrazowań satelitarnych w nauce i gospodarce oraz wdrażał wyniki swoich prac w różnych jednostkach gospodarczych.

Z kolei największym doświadczeniem w korzystaniu z satelitów meteorologicznych może pochwalić się Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). Jednostka wykorzystuje te dane od 1962 r.

Polskim naukowcom znana jest także tematyka teledetekcji satelitarnej. Zajmują się nią zakłady naukowo-badawcze w Państwowym Instytucie Geologicznym (PIG), w Instytucie Badawczym Leśnictwa (IBL), Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG), a także w Instytucie Oceanologii PAN (IO PAN).

Duży potencjał naukowo-badawczy prezentują też uczelnie, m.in. Uniwersytet Warszawski, Gdański, Szczeciński, Śląski a także Politechnika Warszawska czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Oprócz jednostek naukowych zagadnieniami teledetekcji i jej zastosowań, przede wszystkim kartograficznych, zajmuje się w Polsce również wiele firm komercyjnych.

Related Links