ESA title
Satelita Galileo
Agency

Satelity Galileo gotowe do zatankowania

12/03/2015 545 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Poland

W europejskim kosmodromie w Gujanie Francuskiej dobiegają końca prace przed startem satelitów Galileo. Oba urządzenia przechodzą przez ostatnie testy i przygotowania, a pierwsza część rakiety Sojuz, która wyniesie je na orbitę pod koniec marca, została już zintegrowana.

Składanie dwóch pierwszych stopni Sojuza ST-B wraz z czterema rakietami dodatkowymi odbyło się w zeszłym tygodniu w hali Integracji Rakiet Sojuz (Soyuz Launcher Integration Building). Montaż odbywał się sposobem rosyjskim, czyli w poziomie.

Następnym krokiem będzie dodanie trzeciego stopnia. Kiedy główna część rakiety będzie już złożona i gotowa do transportu na stanowisko startowe, zostanie podniesiona do pozycji pionowej.

Czwartym i ostatnim stopniem rakiety Sojuz jest stopień Fregat, mający możliwość wielokrotnego uruchamiania się. Jego zadaniem będzie dostarczenie obu satelitów na docelową orbitę o wysokości 23 222 km. Stopień zostanie dołączony do rakiety już na stanowisku startowym. Wcześniej na stopniu zamontowane zostaną satelity, wyrzutnik i osłona aerodynamiczna.

Rakieta Sojuz
Rakieta Sojuz

Siódmy i ósmy satelita konstelacji Galileo znalazły się w Gujanie Francuskiej w lutym. Od tego czasu przeszły szereg testów, w tym tzw. Kampanię Kontroli Kompatybilności Systemów (System Compatibility Test Campaign). W jej trakcie każdy z satelitów został podłączony do segmentu naziemnego Galileo symulującego pracę statków na orbicie.

W połowie lutego z powodzeniem zakończył się bardzo ważny „test dopasowania”. Oba satelity zostały oddzielnie zainstalowane na podwójnym wyrzutniku w celu sprawdzenia, czy odpowiednio do niego pasują.

Satelity Galileo w ładowni rakiety Sojuz
Satelity Galileo w ładowni rakiety Sojuz

Zadaniem wyrzutnika jest utrzymanie satelitów na stopniu Fregat podczas startu i lotu na orbitę docelową, a następnie wypuszczenie ich w przestrzeń kosmiczną. Satelity zostaną zainstalowane na wyrzutniku po ich zatankowaniu.

W zeszłym tygodniu zakończyły się prace nad urządzeniami i oprogramowaniem satelitów. Naładowane zostały także ich akumulatory. Satelity będą z nich korzystać przez krótki, ale kluczowy czas od startu do rozłożenia paneli słonecznych.

Oba satelity są już gotowe do przeniesienia do hali tankowania S5A na terenie kosmodromu. Zostaną tam napełnione paliwem potrzebnym na 12 lat pracy.

Próba dopasowania satelitów Galileo do wyrzutnika
Próba dopasowania satelitów Galileo do wyrzutnika

Po zatankowaniu i ostatniej kontroli oba satelity znajdą się w konfiguracji startowej. Po ostatnim przeglądzie zostaną udostępnione zespołom Arianespace do przeprowadzenia finalnych przygotowań (tzw. combined operations– czynności wspólne, tj. wykonywane i na rakiecie nośnej, i na satelitach), które potrwają aż do startu.

Start siódmego i ósmego satelity Galileo planowany jest na piątek 27 marca 2015 r.

Related Links