EMITS
Agency

Wsparcie dla projektów kosmicznych

8595 views 9 likes
ESA / Space in Member States / Poland

Pierwszym krokiem przedsiębiorstwa do podjęcia współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i niezbędnym warunkiem zdobycia dostępu do wszystkich przetargów ogłaszanych przez Agencję jest rejestracja własnej firmy na portalu EMITS, w zakładce Entity Registration.

Dzięki rejestracji, oferenci otrzymują dostęp do systemu EMITS, a tym samym – możliwość zarejestrowania podmiotu w bazie potencjalnych podwykonawców ESA, przeglądania aktualnych zapytań oraz prawidłowego aplikowania do projektów Agencji.

Procedura przetargowa Europejskiej Agencji Kosmicznej jest opisana w broszurze informacyjnej PARP.

Projekty kosmiczne są także wspierane w ramachPolish Industry Incentive Scheme - program organizowany przez Zespół Zadaniowy PL-ESA (Task Force PL-ESA), który potrwa do 2017 r. Polish Industry Incentive Scheme jest programem, w którym odbywające się konkursy są dedykowane wyłącznie na polski rynek. Przez pierwsze 5 lat naszego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej polskie podmioty są objęte specjalnym programem wsparcia, którego celem jest dostosowanie ich możliwości do udziału w programach i projektach ESA.

Budżet programu to 45% obowiązkowej składki Polski do ESA, przeznaczanej wyłącznie na kontrakty dla krajowych firm i instytutów naukowo-badawczych.

Więcej informacji:

www.mpit.gov.pl/kosmos