Europa z kosmosu
Agency

Wspólne europejskie działania w obszarze nauk o Ziemi

04/06/2019 115 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Poland

Działania człowieka pozostawiają nieodwracalny ślad na środowisku naturalnym i wpływają na klimat, zmieniając naszą planetę szybciej niż kiedykolwiek w historii. Nauka ma fundamentalne znaczenie dla lepszego zrozumienia zmian środowiskowych, aby lepiej można było stawić im czoła. W celu skuteczniejszego rozwoju badań naukowych o Ziemi, ESA oraz Komisja Europejska połączyły siły.

Nie jesteśmy już w stanie uniknąć globalnych zmian klimatycznych, zaś w nadchodzących dziesięcioleciach rosnąca populacja Ziemi będzie będzie potrzebowała jeszcze więcej podstawowych zasobów, takich jak słodka słodka czy produkcja żywności. Wraz z ryzykiem dalszego zanieczyszczenia, zniszczenia ekosystemów, spadku różnorodności biologicznej, problemów globalnych, takich jak podnoszenie się poziomu morza i prawdopodobieństwo wystąpienia bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych - istnieje szereg kwestii, którymi należy się zająć.

Satelity orbitujące wysoko nad naszymi głowami obserwują zmiany środowiskowe i dostarczają kluczowych informacji, aby zrozumieć, co się dzieje i ostatecznie dostarczyć dowodów potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji.

Ponieważ Europa dysponuje jednym z najbardziej wszechstronnych i zaawansowanych systemów obserwacji Ziemi, ma tym samym wyjątkową możliwość do przewodzenia globalnym wysiłkom na rzecz sprostania wyzwaniom środowiskowym.

Potrzebne jest jednak podejście oparte na współpracy i integracji, aby społeczność naukowa mogła jak najlepiej wykorzystać ten potencjał, a społeczeństwo mogło następnie czerpać z niego korzyści.

 

 

 

Można to osiągnąć jedynie poprzez promowanie bliskiej współpracy programowej i instytucjonalnej, w ramach której różne podmioty i programy finansowania łączą w sposób synergiczny różne kompetencje, dane i zasoby, zapewniając, że końcowy rezultat jest większy niż suma jego części.

W czasie gdy tysiące uczonych i użytkowników danych bierze obecnie udział w sympozjum ESA Living Planet aby omówić najnowsze wyniki badań naukowych opartych danych satelitarnych, Komisja Europejska i ESA przygotowują się do współpracy w zakresie nauk o Ziemi, aby zmaksymalizować korzyści dla wszystkich.

Łączenie sił na rzecz nauki
Łączenie sił na rzecz nauki

The EC’s Horizon Europe and ESA’s Future Earth Observation (FutureEO) programmes both aim to provide concrete contributions to address environmental challenges. The alignment of the scientific actions funded under both programmes offers a unique opportunity for Europe to ensure that the complementary roles of both institutions serve a common purpose: to jointly advance Earth-system science and its contribution to responding to the global challenges that society faces.

Sharing this vision, the EC’s Deputy Director General for Research and Innovation, Patrick Child, and ESA’s Director of Earth Observation Programmes, Josef Aschbacher, are working to advance their existing cooperation in the field of science and research and towards the definition of a joint Earth-system science initiative.

This is based on programmatic alignment and coordination of selected scientific activities under Horizon Europe and FutureEO in terms of goals, content, and planning.

Patrick Child said, “By working together, ESA and the EC will be able to shape better how we contribute to the challenges of achieving a sustainable Europe by 2030 and goals set in the 2015 Paris Agreement on climate.”

Josef Aschbacher added, “It is so important that environmental and climatic issues are tackled before it’s too late.

“Here in Europe, we are well-placed to make a real difference. We have the infrastructure and the expertise and we are thrilled to strengthen our cooperation with the EC to further Earth-system science.”

Zmieniamy nasz świat przyrody szybciej niż w jakimkolwiek innym momencie w historii. Zrozumienie zawiłości funkcjonowania Ziemi jako systemu oraz wpływu działalności człowieka na procesy naturalne to ogromne wyzwania środowiskowe. Satelity są niezbędne do pomiaru pulsu naszej planety, dostarczania informacji, których potrzebujemy, aby zrozumieć i monitorować nasz cenny świat, a także do podejmowania decyzji mających na celu ochronę naszej przyszłości. Dane pochodzące z obserwacji Ziemi mają również kluczowe znaczenie dla niezliczonych zastosowań praktycznych mających na celu poprawę codziennego życia i pobudzenie gospodarki. Dwa tygodnie temu odbyła się największa na świecie konferencji na temat obserwacji Ziemi, gdzie tysiące naukowców i użytkowników danych omawiało najnowsze wyniki i dyskutowało kierunku przyszłych działań w obserwacjach Ziemi.

Related Links