Sesiune informativă și Briefing asupra Schemei de Stimulare a Industriei Române.
Agency

Cei mai importanți actori din industria spațială participă la un eveniment organizat la București de ROSA și ESA

21/11/2018 256 views 2 likes
ESA / Space in Member States / Romania

Pe 21 noiembrie, Agenția Spațială Română (ROSA) și Agenția Spațială Europeană (ESA) organizează o Sesiune informativă pentru Industrie și un Briefing asupra apelurilor deschise în cadrul Schemei de Stimulare a Industriei Române. Evenimentul are loc la Centrul pentru Conferințe al Institutului Național de Cercetări Aerospațiale "Elie Carafoli" (INCAS), București, România.

În timpul sesiunii de dimineață, prima parte a evenimentului a fost dedicată prezentărilor programelor ESA din partea reprezentanților Agenției Spațiale Europene.

A doua parte a sesiunii de dimineață a constat dintr-un briefing în care a fost prezentat apelul de propuneri în cadrul Schemei de Stimulare a Industriei Române (Romanian Industry Incentive Scheme - RIIS). Reprezentanții entităților din România care au participat la eveniment au avut posibilitatea să adreseze întrebări angajaților ESA care sunt implicați direct în licitația RIIS.

După-amiază, au avut loc sesiuni de consultări directe între reprezentanții ESA și părțile interesate de apel din România.

În paralel are loc o sesiune ce oferă posibilitatea unor întâlniri și participări la prezentări susținute de reprezentanți ai unor mari companii integratoare din industria spațială (Large Space Integrators - LSI) implicate în activități ESA, urmate de consultări individuale cu aceștia (fără legătură cu licitația ESA RIIS). Companiile care participă la această sesiune sunt: Thales Alenia Space, ArianeSpace, Airbus și OHB.