ESA title
Programul STAR
Agency

Programul STAR

469 views 5 likes
ESA / Space in Member States / Romania

Programul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare STAR – Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată (Space Technology and Advanced Research) are drept scop creșterea competitivității entităților de cercetare, industriale și academice pentru participarea la activitățile Agenției Spațiale Europene (ESA), inclusiv activitățile de precalificare și adaptare la cerințele ESA.

Prin STAR, se finanțează trei categorii de proiecte: Cercetare, Infrastructură și Suport.

Obiectivele generale ale programului vizează:

 • identificarea de nișe de cercetare, tehnologice și industriale la nivel național, european și internațional;
 • definirea și identificarea de proiecte pentru participarea la programele opționale ESA;
 • dezvoltarea și promovarea capacității naționale de cercetare, educaționale și industriale în domeniile spațial, aeronautic, securitate și alte domenii conexe;
 • îmbunătățirea legăturii (modului de interacțiune și colaborare) între entitățile de cercetare și cele din industrie;
 • formarea și pregătirea continuă multidisciplinară de specialiști la cel mai înalt nivel;
 • realizarea de producție științific de vârf și creșterea nivelului de calitate al cercetării de bază (fundamentale) și aplicative;
 • dezvoltarea și diversificarea de aplicații ale cercetărilor din domeniul spațial în activități industriale, aplicații socio-economice și educaționale.

Obiectivele specifice ale programului vizează:

 • participarea la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene:
  • programe științifice și de explorare robotică;
  • programe de observarea Terrei (inclusiv GMES);
  • telecomunicații și aplicații spațiale integrate;
  • navigație prin satelit (GNSS și GALILEO);
  • zbor spațial cu echipaj uman;
  • lansatoare;
  • supravegherea situației spațiale (Space Situational Awareness - SSA);
 • realizarea și asistarea (operarea) de misiuni de microsateliți;
 • dezvoltarea de tehnologii, sisteme, instrumente și echipamente spațiale, aeronautice, de securitate și conexe.

Mai multe informații despre programul STAR puteți citi aici.