Echipa Goliat
Agency

Să cunoaştem echipele: Goliat

1014 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Romania

Şapte echipe de studenţi universitari au fost alese pentru a trimite în spaţiu sateliţii CubeSat construiţi de ei, în cadrul zborului inaugural al rachetei Vega aparţinând Agenţiei Spaţiale Europene (ESA). Vă prezentăm în continuare echipa României, Goliat.

Universităţi
Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Agenţia Spaţială Română, Institutul de Ştiinţe Spaţiale, România

Profesori coordonatori
Dr. Marius-Ioan Piso, Agenţia Spaţială Română
Prof. Mircea Rusu, Universitatea din Bucureşti

Echipa
Mugurel Bălan, Marius Truşculescu, Claudiu Drăgăşanu, Alexandru Pandele, Iulian Buşu, Corina Dumitru, Lorand Istvan, Marian Mogîldea, George Mogîldea, Claudiu Ştirbei, Irina Ştefănescu

Modelul de zbor

Proiectul de picosatelit Goliat a fost realizat de o echipă de studenţi din anul I, care a desfășurat un experiment de zbor în condiții de microgravitație în timpul Campaniei de Zbor Parabolic al ESA. Obiectivul de a realiza o misiune cu un microsatelit era cuprins deja în programul spațial național. Agenția Spațială Română și Institutul de Ştiințe Spațiale au oferit echipei ajutor instituțional, tehnologic și financiar, prin intermediul unui grant național.

Goliat transportă trei experimente pentru măsurători științifice și observarea Pământului:

  • CICLOP este o cameră digitală de 3 megapixeli, care are o lentilă personalizată pentru observarea Pământului, realizând mai ales imagini ale teritoriului României.
  • SAMIS este un senzor de impact, care va contoriza impacturile micrometeoriților și le va măsura energia (voltajul în timp), pentru a estima numărul și viteza acestora. Datele pentru fiecare impact vor fi procesate la stația de la sol.
  • DOSE-N este un detector conceput pentru a măsura doza totală de radiații din interiorul satelitului. Setul de date va cuprinde o valoare pentru doză și poziția (inclusiv ora) la care a fost măsurată valoarea respectivă.

După încheierea fazei de operaţiuni preliminare, echipa va începe să primească și să analizeze datele. SAMIS și DOSE-N vor contribui la sporirea cunoștințelor cu privire la radiații și la mediile micrometeoritice de pe orbita inferioară a Pământului. CICLOP va testa posibilitatea utilizării picosateliților pentru a monitoriza caracteristicile suprafețelor în scopuri agricole, administrative și de monitorizare a dezastrelor, precum și în scopuri de interes public. Imaginile vor fi obținute din locații specifice și vor fi publicate pe pagina de web a proiectului.

Dezvoltarea proiectului Goliat a presupus toate etapele unei misiuni spațiale tipice: proiectare, construcție, integrare, analiză și testare. Echipa a dezvoltat, de asemenea, infrastructura la sol necesară pentru radiocomunicații și pentru operarea satelitului.

Experiența CubeSat

Cum au trăit membrii echipei experiența selecției, a proiectării, a construirii, testării și integrării microsatelitului CubeSat?

"A fost necesar ca echipa să ofere o documentație exhaustivă pentru a valida buna funcționare a satelitului și aderarea la standardele CubeSat și la cerinţele impuse pentru misiunile Vega. Deoarece unul dintre obiectivele principale ale proiectului Goliat este educaţional, procesul de lucru a cuprins cursuri, instruire și activități practice. Fiind susținuți de personalul tehnic de la Agenția Spațială Română și de la ESA, am avut ocazia să învățăm și să ne dezvoltăm capacitățile profesionale, respectând în același timp, termenul-limită al proiectului.

"Proiectul a fost o șansă extraordinară pentru studenți de a învăța care sunt practicile implicate în dezvoltarea sistemelor spaţiale. Toți studenții au apreciat cunoștințele și deprinderile practice insușite pe perioada implicării în toate stadiile dezvoltării satelitului. Experiența practică este cea mai eficientă metodă de a asimila noi informații."

Related Links