Agency

Ångström Aerospace får japansk order

14/06/2011 362 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Det Uppsalabaserade svenska rymdföretaget ÅAC Microtec har fått en order från Tokyo universitets center för nanosatelliter. ÅAC ska leverera verktyg som centret ska använda för att utveckla sin satellitplattform.

Universitetet i Tokyo har sedan 2010 lett ett projekt som satsar på teknikinnovation och nanosatelliter. Projektet utnyttjar kompetens från ett antal universitet, företag och enskilda forskare. Nanosatellitcentret har nu lagt en order för hårdvara och utvecklingsmiljö från ÅAC Microtec. Det handlar bland annat om ett "starter kit" för ÅAC Microtecs Space Plug-and-play Avionics (SPA). SPA är en standard som ska kunna tillämpas på elektronisk utrustning i såväl satellitteknik som flygsystem.

Viktig milstolpe

Starter Kitet låter satellitutvecklare att använda SPA fullt ut för att integrera komponenter i sina plattformar. Det gör integrationsprocessen snabbare och därmed billigare. Kitet består bland annat av tre typer av fjärrstyrda terminalenheter, RTU:s (remote terminal unit), ett flexibelt miniatyriserat gränssnitt och kontrolldatorer för olika tillämpningar. Det består också av två typer av smart kraftkontrollenheter, DPCU:s (distributed power control unit).

ÅAC Microtec har utvecklat sina RTU i nära samarbete med det amerikanska flygvapnets forskningslaboratorium och det svenska FMV, Försvarets materialverk.

– Detta är vår första kommersiella leverans till en kund i Japan och därför en viktig milstolpe för vårt företag, säger Mats Magnell, VD för ÅAC Microtec. Tokyo universitet har tidigare skickat personal på kurser hos oss i plug-and-play-tekniken. Den här ordern bekräftar att de tycker att våra produkter kommer att ge stora fördelar när de arbetar med integration på deras satellitplattformar.

ÅAC Microtec

ÅAC har tillsammans med RUAG Space även byggt ett massminne till ESA-satelliterna Herschel och Planck, för att visa att ÅAC:s byggteknik går att använda till existerande elektriska konstruktioner.

ÅAC Microtec grundades för fem år sedan som ÅAC, Ångström Aerospace, en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. ÅAC debuterade i rymden den 23 januari 2009 på den japanska satelliten Sprite-Sat och fick som första företag utanför USA tillstånd att arbeta med den amerikanska plug and play-standarden SPA.

Related Links

Related Links